Rovira Y Puig, Juan - Rovito, Giovanni

 • Rovira Y Puig, Juan — Rovira Y Ribot, Jaime
 • Rovira Y Ricart, Juan — Rovira Y Rovira, Buenaventura
 • Rovira Y Rovira, Dolores — Rovira Y Selavert, Joan
 • Rovira Y Selellas, Joan — Rovira Y Texido, Maria
 • Rovira Y Toll, Maria — Rovira Y Valldeoriola, Maria
 • Rovira Y Valles, Margarida — Rovira Ylla, Juan
 • Rovira Ylla, Salvador — Rovira, Adrian
 • Rovira, Adriana — Rovira, Amador
 • Rovira, Amalia — Rovira, Arcangela
 • Rovira, Archangela — Rovira, Benet
 • Rovira, Beneta — Rovira, Carmen
 • Rovira, Carmencita — Rovira, Clarence
 • Rovira, Clareta — Rovira, Damaso
 • Rovira, Damia — Rovira, Dálida
 • Rovira, Ecaltacion — Rovira, Enrich
 • Rovira, Enrigue — Rovira, Fancses
 • Rovira, Fanny — Rovira, Franciso
 • Rovira, Franco — Rovira, Gertudis
 • Rovira, Gerònim — Rovira, Hermann
 • Rovira, Hermenegildo — Rovira, Isabella
 • Rovira, Isabelle — Rovira, Jerònima
 • Rovira, Jesenia — Rovira, Josie
 • Rovira, Jossette — Rovira, Leida
 • Rovira, Leilany — Rovira, Lois
 • Rovira, Lola — Rovira, Marcel
 • Rovira, Marcela — Rovira, Martirian
 • Rovira, Martsoria — Rovira, Milka
 • Rovira, Minerva — Rovira, Nicole
 • Rovira, Nicollau — Rovira, Paul
 • Rovira, Paula — Rovira, Rafael
 • Rovira, Rafaela — Rovira, Rogelia
 • Rovira, Roger — Rovira, Sandalio
 • Rovira, Sandra — Rovira, Sra
 • Rovira, Stan — Rovira, Tracie
 • Rovira, Tracy — Rovira, Yessenia
 • Rovira, Ygnaci — Roviralta Escalante, Guadalupe
 • Roviralta Escalante, Ignacio — Roviralta Rocamora, Raul
 • Roviralta Rocamora, Raúl — Roviralta, Amalia
 • Roviralta, Ana — Rovirareverter, Maria
 • Roviras Aiguasvivas, Anna — Roviras, Joan
 • Roviras, Joaquin — Rovire, Mare
 • Rovire, Marguerite — Rovireta Y Urba, Sabina
 • Rovireta, Abdon — Rovirola Bartroli, Antonia
 • Rovirola Bartroli, Cecilia — Rovirola Ribas, Pau
 • Rovirola Roquer, María — Rovirola Sola, Josepha
 • Rovirola Sola, Maria — Rovirola Y Sargatal, Margarida
 • Rovirola Y Sola, Francisca — Rovirola, Florentina
 • Rovirola, Francesca — Rovirola, Theresa
 • Rovirola, Theresiam — Rovirosa Aviñó, José
 • Rovirosa Aviñó, Juan — Rovirosa Gual, María
 • Rovirosa Gual, Mercedes — Rovirosa Perez, Julieta
 • Rovirosa Perez, Maria — Rovirosa Urguelles, Maria
 • Rovirosa Wade, Candelaria — Rovirosa, Carmen
 • Rovirosa, Carolina — Rovirosa, John
 • Rovirosa, Jordi — Rovirosa, Patricia
 • Rovirosa, Pau — Roviró, Maria
 • Roviró, Roser — Rovis, Gionvanni
 • Rovis, Gionvanni-Battista — Rovis, Miranda
 • Rovis, Natalia — Rovisa, Thomas
 • Rovisan, Ana — Rovisco Pais, José
 • Rovisco Pais, Manuel — Rovisco, Polonia
 • Rovisco, Roza — Roviso, Rose
 • Roviso, Ross — Roviss, John
 • Roviss, Mary — Rovitch, Abraham
 • Rovitch, Anna — Rovito Messina, Giovanni
 • Rovito Messina, Salvadore — Rovito, Bernice
 • Rovito, Bert — Rovito, Dominick
 • Rovito, Dominik — Rovito, Giovanni