Olsson Haglund, Magdalena - Olsson Hektor, Elna

 • Olsson Haglund, Magdalena — Olsson Hagman, Tilda
 • Olsson Hagner, Anna — Olsson Hagström, Fritz
 • Olsson Hagström, Gustaf — Olsson Hagén, Elof
 • Olsson Hagén, Elsa — Olsson Hakkarainen, Henrik
 • Olsson Hakkarainen, Johan — Olsson Haljainen, Johanna
 • Olsson Haljainen, Johannes — Olsson Hall, Folke
 • Olsson Hall, Gerda — Olsson Halland, Gro
 • Olsson Halland, Hans — Olsson Hallberg, Lovisa
 • Olsson Hallberg, Maria — Olsson Hallenborg, Hilda
 • Olsson Hallenborg, Hugo — Olsson Hallgren, Kerstin
 • Olsson Hallgren, Lars — Olsson Hallkvist, Elsa
 • Olsson Hallkvist, Frida — Olsson Hallsing, Par
 • Olsson Hallsjö, Sven — Olsson Hallström, Margta
 • Olsson Hallström, Martin — Olsson Halsius, Johan
 • Olsson Halsius, Margareta — Olsson Hambraeus, Johanna
 • Olsson Hambraeus, Kristina — Olsson Hammar, Johan
 • Olsson Hammar, Johanna — Olsson Hammarberg, Olof
 • Olsson Hammarberg, Stina — Olsson Hammarlund, Margit
 • Olsson Hammarlund, Mimmi — Olsson Hammer, Axel
 • Olsson Hammer, Berthe — Olsson Hamrén, Hulda
 • Olsson Hamrén, Johanna — Olsson Handspik, Andreas
 • Olsson Handspik, Sofia — Olsson Hannu Pääjärvi, Johan
 • Olsson Hannu, Johan — Olsson Hansson, Anna
 • Olsson Hansson, August — Olsson Hansson, Vilhelm
 • Olsson Hansson, Wilhelm — Olsson Harju, Ella
 • Olsson Harju, Fredrik — Olsson Harsheim, Kari
 • Olsson Harstad, Birgit — Olsson Hasibacka, Henric
 • Olsson Hasibacka, Jacob — Olsson Hassel, Ida
 • Olsson Hassel, Johannes — Olsson Hasselmark, Lotta
 • Olsson Hasselmark, Lovisa — Olsson Hastig, Erik
 • Olsson Hastig, Olof — Olsson Haugan Skoland, Anne
 • Olsson Haugan Skoland, Eivind — Olsson Hauge, Ingeborg
 • Olsson Hauge, Ivar — Olsson Haugen, Dagny
 • Olsson Haugen, Dødfødd — Olsson Haugen, Tarald
 • Olsson Haugen, Tellef — Olsson Haugland, Henrich
 • Olsson Haugland, Henrik — Olsson Haugsbø, Cecilie
 • Olsson Haugsbø, Johannes — Olsson Haukedalen, Ragnhild
 • Olsson Haukedalen, Åshild — Olsson Havsgard, Kristi
 • Olsson Havsgard, Lasse — Olsson Hedberg Hjort, Johanna
 • Olsson Hedberg Hjort, Maria — Olsson Hedberg, Jon
 • Olsson Hedberg, Jonas — Olsson Hedblom, Nils
 • Olsson Hedblom, Olof — Olsson Heden, Erik
 • Olsson Heden, Gunhild — Olsson Hedenström, Lars
 • Olsson Hedenström, Lena — Olsson Hedin, Emil
 • Olsson Hedin, Emma — Olsson Hedin, Stina
 • Olsson Hedin, Tilda — Olsson Hedlund, Ester
 • Olsson Hedlund, Evelina — Olsson Hedlund, Marta
 • Olsson Hedlund, Martin — Olsson Hedman, Johan
 • Olsson Hedman, Johanna — Olsson Hedqvist, Karl
 • Olsson Hedqvist, Kerstin — Olsson Hedström, Frans
 • Olsson Hedström, Fredrik — Olsson Hedvall, Hildur
 • Olsson Hedvall, Hilma — Olsson Hegard, Kari
 • Olsson Hegard, Ola — Olsson Heikin, Johan
 • Olsson Heikin, Olof — Olsson Hektor, Elna