Olsdr, Halbjor - Olsdr, Necolaia

 • Olsdr, Halbjor — Olsdr, Hanscine
 • Olsdr, Hansdt — Olsdr, Hel
 • Olsdr, Hela — Olsdr, Hella
 • Olsdr, Helle — Olsdr, Hendrike
 • Olsdr, Hendrikka — Olsdr, Hermand
 • Olsdr, Hermandine — Olsdr, Hinricha
 • Olsdr, Hioren — Olsdr, Ili
 • Olsdr, Ilia — Olsdr, Ingberdine
 • Olsdr, Ingbior — Olsdr, Ingeborrhe
 • Olsdr, Ingeborrig — Olsdr, Ingelof
 • Olsdr, Ingeloff — Olsdr, Ingiborg
 • Olsdr, Ingiehl — Olsdr, Ingrje
 • Olsdr, Ingry — Olsdr, Iverisse
 • Olsdr, Iverrise — Olsdr, Janichen
 • Olsdr, Janicke — Olsdr, Jellu
 • Olsdr, Jemine — Olsdr, Jestru
 • Olsdr, Jetana — Olsdr, Joen
 • Olsdr, Joena — Olsdr, Jomfru
 • Olsdr, Jomtea — Olsdr, Jorgene
 • Olsdr, Jorgett — Olsdr, Judie
 • Olsdr, Judit — Olsdr, Jüliane
 • Olsdr, Jülie — Olsdr, Karentine
 • Olsdr, Kari — Olsdr, Karte
 • Olsdr, Karthrine — Olsdr, Keirstin
 • Olsdr, Keisa — Olsdr, Kierstena
 • Olsdr, Kierstgen — Olsdr, Kirstien
 • Olsdr, Kirstii — Olsdr, Kjertina
 • Olsdr, Kjertrud — Olsdr, Konstancia
 • Olsdr, Konstanse — Olsdr, Kristne
 • Olsdr, Kristofa — Olsdr, Laur
 • Olsdr, Laura — Olsdr, Leena
 • Olsdr, Leene — Olsdr, Lijsa
 • Olsdr, Lila — Olsdr, Lispetha
 • Olsdr, Lispets — Olsdr, Lorentza
 • Olsdr, Lorentze — Olsdr, Luciana
 • Olsdr, Lucianna — Olsdr, Lusia
 • Olsdr, Lusiana — Olsdr, Maddelie
 • Olsdr, Madel — Olsdr, Magdala
 • Olsdr, Magdalana — Olsdr, Maglen
 • Olsdr, Maglena — Olsdr, Magritta
 • Olsdr, Magrta — Olsdr, Mali
 • Olsdr, Malie — Olsdr, Maran
 • Olsdr, Maranne — Olsdr, Margarta
 • Olsdr, Margarthe — Olsdr, Margretha
 • Olsdr, Margrethae — Olsdr, Maril
 • Olsdr, Marin — Olsdr, Marridte
 • Olsdr, Marriken — Olsdr, Marttha
 • Olsdr, Martti — Olsdr, Mats
 • Olsdr, Matta — Olsdr, Mereth
 • Olsdr, Merget — Olsdr, Michol
 • Olsdr, Micholine — Olsdr, Monsine
 • Olsdr, Moren — Olsdr, Necolaia