Karen Olsdatter Kalvkveen - Ambjor Olsdatter Kanpangen