Maria Koning van Frankrijk - Richoldus Koning van Friesland

 • Maria Koning van Frankrijk
 • Marie Koning van Frankrijk
 • Mathilde Koning van Frankrijk
 • Pepijn Koning van Frankrijk
 • Peter Koning van Frankrijk
 • Pharamond Koning van Frankrijk
 • Philip Koning van Frankrijk
 • Philippe Koning van Frankrijk
 • Philips Koning van Frankrijk
 • Phillippe Koning van Frankrijk
 • Pierre Koning van Frankrijk
 • Pippijn Koning van Frankrijk
 • Robert Koning van Frankrijk
 • Rotrude Koning van Frankrijk
 • Rotrudis Koning van Frankrijk
 • Rozala Koning van Frankrijk
 • Suzanna Koning van Frankrijk
 • Adel Koning van Friesland
 • Adgilde Koning van Friesland
 • Adgillis Koning van Friesland
 • Adgillus Koning van Friesland
 • Aldegisel Koning van Friesland
 • Aldgildis Koning van Friesland
 • Aldgilius Koning van Friesland
 • Aldgillis Koning van Friesland
 • Aldgillus Koning van Friesland
 • Aldgisl Koning van Friesland
 • Alfbad Koning van Friesland
 • Ascon Koning van Friesland
 • Audulf Koning van Friesland
 • Auör Koning van Friesland
 • Beroald Koning van Friesland
 • Beroaldus Koning van Friesland
 • Dibbald Koning van Friesland
 • Dibbaldus Koning van Friesland
 • Diocarus Koning van Friesland
 • Dirk Koning van Friesland
 • Eadgils Koning van Friesland
 • Erica Koning van Friesland
 • Erika Koning van Friesland
 • Friesa Koning van Friesland
 • Geva Koning van Friesland
 • Godwulf Koning van Friesland
 • Gondebald Koning van Friesland
 • Gundebold Koning van Friesland
 • Haddinga Koning van Friesland
 • Hasalda Koning van Friesland
 • Heila Koning van Friesland
 • Hildeburch Koning van Friesland
 • Hildeburh Koning van Friesland
 • Koning Koning van Friesland
 • Melli Koning van Friesland
 • Niet Koning van Friesland
 • Nn Koning van Friesland
 • Odibaldus Koning van Friesland
 • Odilba Koning van Friesland
 • Odilbald Koning van Friesland
 • Popo Koning van Friesland
 • Poppo Koning van Friesland
 • Poppon Koning van Friesland
 • Prinses Koning van Friesland
 • Raboud Koning van Friesland
 • Radbod Koning van Friesland
 • Radbodus Koning van Friesland
 • Radboud Koning van Friesland
 • Ratboud Koning van Friesland
 • Richold Koning van Friesland
 • Richoldus Koning van Friesland