Bartłomiej Jordan-Rozwadowski - Zofia Jordan-Rozwadowski