Christina Jordan Till Lahtis Och Kollola - Mary Jordan Turner