Catharina Jonsson Övferbom - Søvei Jonsson Øvre Tråer