Gustaf Jonsson Bertilsson Persson - Nicht Jonsson Bielke Til Åkerø

 • Gustaf Jonsson Bertilsson Persson
 • Ivar Jonsson Bertilsson Persson
 • Johan Jonsson Bertilsson Persson
 • Johas Jonsson Bertilsson Persson
 • Jonas Jonsson Bertilsson Persson
 • Nils Jonsson Bertilsson Persson
 • Petrus Jonsson Bertilsson Persson
 • Sara Jonsson Bertilsson Persson
 • Sigrid Jonsson Bertilsson Persson
 • Carl Jonsson Bertin
 • Ingrid Jonsson Bertin
 • Måns Jonsson Bertin
 • Anna Jonsson Bese Till Haradssater
 • Cecelia Jonsson Bese Till Haradssater
 • Cecilia Jonsson Bese Till Haradssater
 • Gunhild Jonsson Bese Till Haradssater
 • Gunilla Jonsson Bese Till Haradssater
 • Gunnild Jonsson Bese Till Haradssater
 • Johan Jonsson Bese Till Haradssater
 • Jöns Jonsson Bese Till Haradssater
 • Kristina Jonsson Bese Till Haradssater
 • Sten Jonsson Bese Till Haradssater
 • Anna Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Cecelia Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Cecilia Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Gunhild Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Gunilla Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Johan Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Kristina Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Sten Jonsson Bese Till Häradssäter
 • Johan Jonsson Bese
 • Katarina Jonsson Bese
 • Kristina Jonsson Bese
 • Olof Jonsson Bese
 • Sten Jonsson Bese
 • Anna Jonsson Beställare
 • Erik Jonsson Beställare
 • Jacob Jonsson Beställare
 • Anders Jonsson Beting
 • Ingrid Jonsson Beting
 • Jon Jonsson Beting
 • Karl Jonsson Beting
 • Sissa Jonsson Beting
 • Karl Jonsson Beventorp
 • Riksdagsledamot Jonsson Bexelius
 • Axel Jonsson Bexell
 • Jonas Jonsson Bexell
 • Maria Jonsson Bexell
 • Nils Jonsson Beyer
 • August Jonsson Bhernhard
 • Per Jonsson Bidenius Sidenius
 • Petrus Jonsson Bidenius Sidenius
 • Bengt Jonsson Bielke Til Åkerø
 • Ingeborg Jonsson Bielke Til Åkerø
 • Kettil Jonsson Bielke Til Åkerø
 • Nicht Jonsson Bielke Til Åkerø