Ingebjørg Jonson På Sandvin - Amund Jonson Randall