Gudelina Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerna - Anna Jakobsson Skär

 • Gudelina Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerna
 • Jacob Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerna
 • Johan Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerna
 • Magnus Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerna
 • Susanna Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerna
 • Catharina Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerns
 • Jakob Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerns
 • Susanna Jakobsson Skottswinckel Tigerstjerns
 • Carl Jakobsson Skottwinchel Tigerstjerna
 • Jakob Jakobsson Skottwinchel Tigerstjerna
 • Magnus Jakobsson Skottwinchel Tigerstjerna
 • Susanna Jakobsson Skottwinchel Tigerstjerna
 • Edel Jakobsson Skram
 • Erik Jakobsson Skram
 • Ivar Jakobsson Skram
 • Jon Jakobsson Skram
 • Lage Jakobsson Skram
 • Nicolaus Jakobsson Skram
 • Peder Jakobsson Skram
 • Sidsel Jakobsson Skram
 • Anna Jakobsson Skruf
 • Beata Jakobsson Skruf
 • Beatha Jakobsson Skruf
 • Christopher Jakobsson Skruf
 • Johan Jakobsson Skruf
 • Jonas Jakobsson Skruf
 • Mickel Jakobsson Skruf
 • Anders Jakobsson Skräddare
 • Catharina Jakobsson Skräddare
 • Helena Jakobsson Skräddare
 • Jakob Jakobsson Skräddare
 • Johan Jakobsson Skräddare
 • Margareta Jakobsson Skräddare
 • Margreta Jakobsson Skräddare
 • Marta Jakobsson Skräddare
 • Mikael Jakobsson Skräddare
 • Carl Jakobsson Skuldt
 • Abraham Jakobsson Skur
 • Joh Jakobsson Skut
 • Johan Jakobsson Skut
 • Beata Jakobsson Skutnabba
 • Jakob Jakobsson Skutnabba
 • Johan Jakobsson Skutnabba
 • Sanna Jakobsson Skutnabba
 • Hans Jakobsson Skutnäs
 • Johan Jakobsson Skutnäs
 • Anna Jakobsson Skytt
 • Greta Jakobsson Skytt
 • Kristina Jakobsson Skytt
 • Mats Jakobsson Skytt
 • Tomas Jakobsson Skytt
 • Märta Jakobsson Skytte
 • Peder Jakobsson Skytte
 • David Jakobsson Skyttä
 • Johan Jakobsson Skyttä
 • Anna Jakobsson Skär