Ingeborg Jakobsen Vestøl - Karen Jakobsen Vidhammer