Jacob Jakobsen Dalheim - Dødfødt Jakobsen Damgaard