Nicolaius Jacobus Fieren - Jacobus Jacobus Gijsbertus Rietveld

 • Nicolaius Jacobus Fieren
 • Faro Jacobus Filius Isaak
 • Catharina Jacobus Floren
 • Jacobi Jacobus Follmann
 • Adrianus Jacobus Foppele
 • Antonetta Jacobus Foppele
 • Dina Jacobus Foppele
 • Hermanus Jacobus Foppele
 • Johanna Jacobus Foppele
 • Laurentius Jacobus Foppele
 • Maria Jacobus Foppele
 • James Jacobus Fort
 • Jan Jacobus Fortgens
 • Van Jacobus Fr
 • Anna Jacobus Francen
 • Jacobus Jacobus Franciscus Clercq
 • Jacobus Jacobus Franciscus D'Hulster
 • Jacobus Jacobus Franciscus Hubertus Ex
 • Jacobus Jacobus Franciscus Loessaert
 • Jacobus Jacobus Franciscus Seijs
 • Jacques Jacobus Franciscus
 • Egidius Jacobus Francken
 • Guilielmus Jacobus Francken
 • Elibertus Jacobus Francoijs
 • Jacobus Jacobus Frank
 • Arnoldus Jacobus Franken
 • Catharina Jacobus Franken
 • Martinus Jacobus Franken
 • Wilhelmus Jacobus Franken
 • Jacobus Jacobus Frederick Rossouw
 • Jacobus Jacobus Frederick van Staden
 • Jacobus Jacobus Frederik Bekker
 • Jacobus Jacobus Frederik Nobels
 • Jacobus Jacobus Frederik Viljoen
 • Edith Jacobus Furtado
 • Jorge Jacobus Furtado
 • Jacobus Jacobus Gardenier
 • Nicolaas Jacobus Gasparis
 • Jakob Jacobus Geens
 • Maria Jacobus Geloen
 • Catharina Jacobus Georgius
 • Jacobus Jacobus Gerardus Deckers
 • Joannes Jacobus Gerardus
 • Maria Jacobus Gerardus
 • Jacobus Jacobus Gerbrandus Zandvliet
 • Aletta Jacobus Gerhardus Johannes
 • Jacobus Jacobus Gerhardus Johannes
 • Jacobus Jacobus Gerhardus Schepers
 • Johannes Jacobus Gerritsen
 • Jacobus Jacobus Gesselaare
 • Bensem Jacobus Gijsbertus Rietveld
 • Dirkje Jacobus Gijsbertus Rietveld
 • Frederik Jacobus Gijsbertus Rietveld
 • Free Jacobus Gijsbertus Rietveld
 • Helena Jacobus Gijsbertus Rietveld
 • Jacobus Jacobus Gijsbertus Rietveld