Ivarson, Gultaug - Ivarsson Aspa, Erik

 • Ivarson, Gultaug — Ivarson, Gösta
 • Ivarson, Haachen — Ivarson, Haualand
 • Ivarson, Havard — Ivarson, Hertha
 • Ivarson, Hertug — Ivarson, Ine
 • Ivarson, Ines — Ivarson, Ivar
 • Ivarson, Ivarsdatter — Ivarson, Jocunda
 • Ivarson, Joe — Ivarson, Justine
 • Ivarson, Justus — Ivarson, Kimberly
 • Ivarson, Kirsten — Ivarson, Lago
 • Ivarson, Lanette — Ivarson, Lorine
 • Ivarson, Lorraine — Ivarson, Mali
 • Ivarson, Malie — Ivarson, Mark
 • Ivarson, Markus — Ivarson, Michel
 • Ivarson, Michele — Ivarson, Niels
 • Ivarson, Niklas — Ivarson, Olive
 • Ivarson, Oliver — Ivarson, Pederine
 • Ivarson, Pehr — Ivarson, Randall
 • Ivarson, Randi — Ivarson, Rotrude
 • Ivarson, Roxanne — Ivarson, Sigtrud
 • Ivarson, Sigtryg — Ivarson, Stacy
 • Ivarson, Staffan — Ivarson, Swanhilda
 • Ivarson, Swnhild — Ivarson, Thorfinn
 • Ivarson, Thori — Ivarson, Torbjørn
 • Ivarson, Torborg — Ivarson, Trond
 • Ivarson, Trone — Ivarson, Vilhelm
 • Ivarson, Vilhelmine — Ivarson, Ögot
 • Ivarson, Øivind — Ivarsoy, Alis
 • Ivarsoy, Anna — Ivarss, Lars
 • Ivarss, Magdalena — Ivarssdotter, Christina
 • Ivarssdotter, Ivares — Ivarssen Meraker, Sollaug
 • Ivarssen Nomme Holand, Kari — Ivarssen Sæbø, Jørgen
 • Ivarssen Sæbø, Mette — Ivarssen, Brita
 • Ivarssen, Brynjel — Ivarssen, Jens
 • Ivarssen, Jo — Ivarssen, Mikkel
 • Ivarssen, Mons — Ivarssob, Eystein
 • Ivarssob, Ragnvald — Ivarsson Galle, Kjetil
 • Ivarsson Hudfat, Askim — Ivarsson Oma, Iver
 • Ivarsson Oma, Nn — Ivarsson Stovreim, Margrethe
 • Ivarsson Stovreim, Niels — Ivarsson - Läxman, Ingeborg
 • Ivarsson - Läxman, Kajsa — Ivarsson Abbor, Olof
 • Ivarsson Abbor, Sven — Ivarsson Aga, Kari
 • Ivarsson Aga, Lars — Ivarsson Andersson, Anna
 • Ivarsson Andersson, Boel — Ivarsson Aspa, Erik