Tamošius Bartaševič - Julijona Bartaševičiūtė

 • Tamošius Bartaševič
 • Tolikas Bartaševič
 • Anna Bartaševiča
 • Natalie Bartaševičaite
 • Apolonija Bartaševičienė
 • Elena Bartaševičienė
 • Elžbieta Bartaševičienė
 • Emilija Bartaševičienė
 • Ieva Bartaševičienė
 • Julijana Bartaševičienė
 • Klara Bartaševičienė
 • Kotryna Bartaševičienė
 • Kristina Bartaševičienė
 • Leokadija Bartaševičienė
 • Marija Bartaševičienė
 • Marijona Bartaševičienė
 • Pranciška Bartaševičienė
 • Rozalija Bartaševičienė
 • Viktorija Bartaševičienė
 • Zofija Bartaševičienė
 • Aleksandras Bartaševičius
 • Antanas Bartaševičius
 • Antanina Bartaševičius
 • Boleslovas Bartaševičius
 • Bronė Bartaševičius
 • Domicėlė Bartaševičius
 • Elena Bartaševičius
 • Elžbieta Bartaševičius
 • Emilija Bartaševičius
 • Feliksas Bartaševičius
 • Ieva Bartaševičius
 • Jonas Bartaševičius
 • Julija Bartaševičius
 • Julius Bartaševičius
 • Juozapas Bartaševičius
 • Juozas Bartaševičius
 • Jurgis Bartaševičius
 • Kazimieras Bartaševičius
 • Leokadija Bartaševičius
 • Marija Bartaševičius
 • Martynas Bartaševičius
 • Matas Bartaševičius
 • Mykolas Bartaševičius
 • Ona Bartaševičius
 • Onutė Bartaševičius
 • Otanas Bartaševičius
 • Petras Bartaševičius
 • Povilas Bartaševičius
 • Pranas Bartaševičius
 • Pranciška Bartaševičius
 • Romualdas Bartaševičius
 • Rozalija Bartaševičius
 • Simonas Bartaševičius
 • Stasys Bartaševičius
 • Veronika Bartaševičius
 • Viktoras Bartaševičius
 • Viktorija Bartaševičius
 • Vincentas Bartaševičius
 • Vladas Bartaševičius
 • Vytautas Bartaševičius
 • Zita Bartaševičius
 • Zofija Bartaševičius
 • Onutė Bartaševičiutė
 • Zita Bartaševičiutė
 • Albina Bartaševičiūtė
 • Bartusevičiūtė Bartaševičiūtė
 • Birutė Bartaševičiūtė
 • Bronė Bartaševičiūtė
 • Domicėlė Bartaševičiūtė
 • Elena Bartaševičiūtė
 • Elžbieta Bartaševičiūtė
 • Emilija Bartaševičiūtė
 • Eugenija Bartaševičiūtė
 • Genovaitė Bartaševičiūtė
 • Ieva Bartaševičiūtė
 • Julijona Bartaševičiūtė