Andorsdatter, Birgette - Andorsdotter, Matths

 • Andorsdatter, Birgette — Andorsdatter, Boeline
 • Andorsdatter, Boil — Andorsdatter, Budild
 • Andorsdatter, Buta — Andorsdatter, Ceccilie
 • Andorsdatter, Cecelia — Andorsdatter, Christiane
 • Andorsdatter, Christianen — Andorsdatter, Conrad
 • Andorsdatter, Conradine — Andorsdatter, Dorotea
 • Andorsdatter, Dorotha — Andorsdatter, Edvardine
 • Andorsdatter, Edvardline — Andorsdatter, Elisebet
 • Andorsdatter, Elisebeth — Andorsdatter, Elton
 • Andorsdatter, Elva — Andorsdatter, Erikmine
 • Andorsdatter, Eriks — Andorsdatter, Frands
 • Andorsdatter, Frandsine — Andorsdatter, Geertrud
 • Andorsdatter, Geirtrud — Andorsdatter, Gjestrud
 • Andorsdatter, Gjorre — Andorsdatter, Guriana
 • Andorsdatter, Gurianna — Andorsdatter, Harie
 • Andorsdatter, Hariet — Andorsdatter, Henrijette
 • Andorsdatter, Henrik — Andorsdatter, Indiane
 • Andorsdatter, Ine — Andorsdatter, Jacobe
 • Andorsdatter, Jacobi — Andorsdatter, Jesper
 • Andorsdatter, Jesperline — Andorsdatter, Jorgmine
 • Andorsdatter, Jorine — Andorsdatter, Kamilla
 • Andorsdatter, Kamille — Andorsdatter, Ketty
 • Andorsdatter, Kiersten — Andorsdatter, Klaus
 • Andorsdatter, Klausine — Andorsdatter, Langerthe
 • Andorsdatter, Lanne — Andorsdatter, Laurst
 • Andorsdatter, Laus — Andorsdatter, Lisette
 • Andorsdatter, Lissa — Andorsdatter, Lusie
 • Andorsdatter, Lusine — Andorsdatter, Malla
 • Andorsdatter, Malle — Andorsdatter, Margreth
 • Andorsdatter, Margretha — Andorsdatter, Marta
 • Andorsdatter, Marte — Andorsdatter, Medea
 • Andorsdatter, Mela — Andorsdatter, Miliane
 • Andorsdatter, Milla — Andorsdatter, Nela
 • Andorsdatter, Nelie — Andorsdatter, Olaf
 • Andorsdatter, Olava — Andorsdatter, Ottine
 • Andorsdatter, Otto — Andorsdatter, Petersine
 • Andorsdatter, Petertrine — Andorsdatter, Rasen
 • Andorsdatter, Rasine — Andorsdatter, Salome
 • Andorsdatter, Samuel — Andorsdatter, Sidselline
 • Andorsdatter, Sidselmarie — Andorsdatter, Somine
 • Andorsdatter, Sone — Andorsdatter, Swen
 • Andorsdatter, Sybille — Andorsdatter, Thorvald
 • Andorsdatter, Thove — Andorsdatter, Vedel
 • Andorsdatter, Vedeline — Andorsdatter, Zenet
 • Andorsdatter, Zennet — Andorsdotter, Agetha
 • Andorsdotter, Agn — Andorsdotter, Anan
 • Andorsdotter, Ananias — Andorsdotter, Arina
 • Andorsdotter, Arma — Andorsdotter, Brigitha
 • Andorsdotter, Brigitta — Andorsdotter, Cat
 • Andorsdotter, Cata — Andorsdotter, Christin
 • Andorsdotter, Christina — Andorsdotter, Efraim
 • Andorsdotter, Efrain — Andorsdotter, Elvina
 • Andorsdotter, Elvira — Andorsdotter, Eufrosina
 • Andorsdotter, Eufrosyna — Andorsdotter, Fridric
 • Andorsdotter, Fridrica — Andorsdotter, Günnila
 • Andorsdotter, Habla — Andorsdotter, Hendric
 • Andorsdotter, Hendrica — Andorsdotter, Ingeb
 • Andorsdotter, Ingeberg — Andorsdotter, Joran
 • Andorsdotter, Jorda — Andorsdotter, Katrina
 • Andorsdotter, Kattrina — Andorsdotter, Lisbeta
 • Andorsdotter, Lisbeth — Andorsdotter, Maija
 • Andorsdotter, Maijastina — Andorsdotter, Margetha
 • Andorsdotter, Margett — Andorsdotter, Matths