Kari Andersdotter Frogner - Magdalena Andersdotter Från Gumboda

 • Kari Andersdotter Frogner
 • Anna Andersdotter Frojd
 • Anna Andersdotter From
 • Brita Andersdotter From
 • Katarina Andersdotter From
 • Margareta Andersdotter From
 • Maria Andersdotter From
 • Sara Andersdotter From
 • Ulrika Andersdotter From
 • Christina Andersdotter Froman
 • Justina Andersdotter Froman
 • Anna Andersdotter Frost
 • Elsa Andersdotter Frost
 • Hulda Andersdotter Frost
 • Kerstin Andersdotter Frost
 • Lena Andersdotter Frost
 • Maria Andersdotter Frost
 • Stina Andersdotter Frost
 • Catharina Andersdotter Frostera
 • Magdalena Andersdotter Frostera
 • Catharina Andersdotter Frosterus
 • Katarina Andersdotter Frosterus
 • Helena Andersdotter Frostman
 • Maria Andersdotter Frostman
 • Anna Andersdotter Frotaule
 • Brita Andersdotter Frygg
 • Johanna Andersdotter Frygg
 • Margareta Andersdotter Frygg
 • Clara Andersdotter Frykberg
 • Magdalena Andersdotter Frälsesläkt
 • Maria Andersdotter Främst
 • Stina Andersdotter Främst
 • Maria Andersdotter Från Backviken Burträsk
 • Ulla Andersdotter Från Botsmark
 • Anna Andersdotter Från Brände Nysätra
 • Anna Andersdotter Från Brände
 • Ulrika Andersdotter Från Brännfors Nysätra
 • Kristina Andersdotter Från Brännkärlen Lövånger
 • Anna Andersdotter Från Burträsk Ac
 • Catharina Andersdotter Från Burträsk
 • Magdalena Andersdotter Från Bäckkroka Nysätra
 • Catharina Andersdotter Från Böleå
 • Ulrika Andersdotter Från Degerfors
 • Brita Andersdotter Från Estersmark
 • Christina Andersdotter Från Estersmark
 • Magdalena Andersdotter Från Estersmark
 • Ulrika Andersdotter Från Flarken Nysätra Sn
 • Elisabeth Andersdotter Från Flarken Nysätra
 • Britta Andersdotter Från Frisegården
 • Magdalena Andersdotter Från Gerusalem Nysätra Sn
 • Anna Andersdotter Från Gerusalem Nysätra
 • Catharina Andersdotter Från Gerusalem Nysätra
 • Beata Andersdotter Från Gerusalem
 • Maria Andersdotter Från Gerusalem
 • Malin Andersdotter Från Grimsmark Nysätra
 • Brita Andersdotter Från Grimsmark
 • Kristina Andersdotter Från Grimsmark
 • Maria Andersdotter Från Grimsmark
 • Stina Andersdotter Från Grimsmark
 • Anna Andersdotter Från Gumboda Nysätra
 • Kristina Andersdotter Från Gumboda Nysätra
 • Fredrica Andersdotter Från Gumboda
 • Magdalena Andersdotter Från Gumboda