Emma Anckarsköld Född Eriksson - Diedric Anckarstierna