ראוי, יוסף - ראצעס, גיסטה

 • ראוי, יוסף — ראוך, זאב
 • ראוך, זלדה — ראוך, נתן
 • ראוך, סאלה — ראוכבך, זיגמונד
 • ראוכבך, חיה — ראוכברגר, הנרייטה
 • ראוכברגר, הרמן — ראוכוולד, ברל
 • ראוכוולד, גרלד — ראוכוורק, לושה
 • ראוכוורקר, פריידל — ראוכמן, פפי
 • ראוכמן, פריץ — ראוכר, ישראל
 • ראוכר, לאה — ראומן, סופי
 • ראומן, רוזלינה — ראוף, זאב
 • ראוף, חוה — ראושינגר, זיגמונד
 • ראושנברג, אברהם — ראזידראנסקי, עשל
 • ראזידראנסקי, שרגא — ראזנבוים, אהרון
 • ראזנבוים, בעריש — ראזנברג, אליעזר
 • ראזנברג, אסתר — ראזנפעלד, הרבנית
 • ראזנפעלד, חיה — ראזענבאום, ר'ירמיהו
 • ראזענבאך, מרת — ראזענבלאט, גדליה
 • ראזענבלאט, דוד — ראזענבלום, נעמי
 • ראזענבלום, סורע — ראזענבערג, וואלף
 • ראזענבערג, זאב — ראזענבערג, פריידא
 • ראזענבערג, פרמא — ראזענברג, פאיא
 • ראזענברג, רייזיל — ראזענטאהל, חנה
 • ראזענטאהל, יצחק — ראזענעל, חיה
 • ראזענעל, יוסף — ראזענפעלד, מרדכי
 • ראזענפעלד, מריאם — ראזענצווייג, שלמה
 • ראזענצווייג, שרה — ראט, אברהם
 • ראט, אדולף — ראט, מאטיל
 • ראט, מאיר — ראטבארט, ביילע
 • ראטבארט, בראנטשע — ראטה, אילזה
 • ראטה, אימרגרד — ראטה, דוב
 • ראטה, דוד — ראטה, טרודה
 • ראטה, טשארנה — ראטה, משולם
 • ראטה, משלם — ראטה, צפורה
 • ראטה, קורט — ראטושביץ, חייה
 • ראטושני, ישראל — ראטטענבערג, ריזל
 • ראטטענבערג, רייזל — ראטנאו, ולטר
 • ראטנאו, יטה — ראטנער, פייגע
 • ראטנער, ראסיע — ראטפעלד, רחל
 • ראטצ, אסתר — ראטשילד, ר'
 • ראטשילד, רייזל — ראיחינשטיין, אסתר
 • ראיחמן, פריץ — ראין, אשיל
 • ראין, בלומה — ראינס, אנה
 • ראינס, אסתר — ראכבערג, ראובן
 • ראכוברגר, אלי — ראלי, מינה
 • ראלי, רות — ראם, חווה
 • ראם, חיה — ראמאנאב, הירש
 • ראמאנאב, לייב — ראמראז, מלכה
 • ראמראז, משה — ראנד, לאה
 • ראנד, לייב — ראנס, מריה
 • ראנס, סופיה — ראסטאווסקי, אהרן
 • ראסטאווסקי, גוטע — ראסק, שמואל
 • ראסקאלענקר, ניחה — ראפ רב, שרה
 • ראפ, אברהם — ראפ, לינא
 • ראפ, לינטיה — ראפאלוב, בוריס
 • ראפאלוב, דויד — ראפאפארט, סורע
 • ראפאפארט, סימא — ראפאפורט, שלמה
 • ראפאפורט, שמואל — ראפלפעלד, דבוירע
 • ראפלפעלד, הערשל — ראפפורט, גרצולה
 • ראפפורט, הינדה — ראצעס, גיסטה