קרצמן, לילי - קשי, אורי

 • קרצמן, לילי — קרצמן, צילה
 • קרצמן, ציפורה — קרצמר, בלומה
 • קרצמר, ברכה — קרצמר, נח
 • קרצמר, נחום — קרצניסקי, טובה
 • קרצניסקי, יצחק — קרצנר, פסיה
 • קרצנר, פעריל — קרצר, בוריס
 • קרצר, בלה — קרצר, רבקה
 • קרצר, רוזיה — קרק, פנציה
 • קרק, צבי — קרקאואר, חווה
 • קרקאואר, חיה — קרקאור, אסתר
 • קרקאור, אריה — קרקו, הלנה
 • קרקו, הרמן — קרקו, קרן
 • קרקו, רבקה — קרקוב, בוריס
 • קרקוב, ביילה — קרקוביאק הכהן, יהודית
 • קרקוביאק הכהן, מינה — קרקוביץ, לאה
 • קרקוביץ, מיכאל — קרקובסקה, שמואל
 • קרקובסקה, שרה — קרקובסקי, בלומה
 • קרקובסקי, בלימה — קרקובסקי, חלה
 • קרקובסקי, חנה — קרקובסקי, מאשה
 • קרקובסקי, מהטוס — קרקובסקי, פני
 • קרקובסקי, פניה — קרקובסקי, שמחה
 • קרקובסקי, שמעון — קרקובר, לייב
 • קרקובר, לייבה — קרקוז, נחמה
 • קרקוז, סמיון — קרקוקלי, דיזי
 • קרקוקלי, דייזי — קרקור, אברהם
 • קרקור, איליה — קרקלינסקי, בתיה
 • קרקלינסקי, גולדה — קרקסון, סיניורו
 • קרקסונה, מנוח — קרקר, סוסי
 • קרקר, פסיה — קרקשון, אסתר
 • קרקשון, בנימין — קרר, פייגה
 • קרר, פנחס — קרש, בלימה
 • קרש, בן — קרש, יואל
 • קרש, יוליה — קרש, עדה
 • קרש, עדנה — קרשאי, רוזליה
 • קרשאי, רחל — קרשובר-ברנר, משה
 • קרשובר-ברנר, נתן — קרשטט, אליעז
 • קרשטט, אליעזר — קרשטיין, נתן
 • קרשטיין, סוניה — קרשין, יהודה
 • קרשין, יהושע — קרשינסקי, שלום
 • קרשינסקי, שלמה — קרשן, מישה
 • קרשן, מלכה — קרשנבוים, אברהם
 • קרשנבוים, איידל — קרשנבום, בנימין
 • קרשנבום, בריש — קרשנבלט, חנה
 • קרשנבלט, טובה — קרשנזון, שרה
 • קרשניבסקי, אריה — קרשנר, דוד
 • קרשנר, הנה — קרשס, דוד
 • קרשס, לאה — קרת, מנחם
 • קרת, מרדכי — קשאמן, פרידה
 • קשאנזשקע, אלטע — קשב, אברהם
 • קשב, אנדור — קשדן, לואיס
 • קשדן, מוסיה — קשוב, גלה
 • קשוב, געלה — קשונגה, דור
 • קשונגה, זיסל — קשונזניצר, פישל
 • קשונזניצר, פסח — קשוצקי, רוזה
 • קשוק, אברהם — קשטיכר, גני
 • קשטיכר, הנריך — קשטיל, רחל
 • קשטיל, רחמים — קשטן, בילה
 • קשטן, בלה — קשטן, מתל
 • קשטן, נח — קשי, אורי