קרווסר, משה - קרומהולץ, מריא

 • קרווסר, משה — קרווץ, רייסה
 • קרווץ, שם — קרווצוק, יהודה
 • קרווצוק, לייב — קרווצנקו, מריה
 • קרווצנקו, מרים — קרוזברג, הדסה
 • קרוזברג, זאב — קרוזר, אברהם
 • קרוזר, אלה — קרוט, בנימין
 • קרוט, ברוך — קרוטהמר מקולומיאה, לייבלה-קלמיער
 • קרוטהמר מקולומיאה, נחמן — קרוטהמר, פנינה-פעריל
 • קרוטהמר, פרל — קרוטוגולוב, אתי
 • קרוטוגולוב, בלה — קרוטורו, לייב
 • קרוטורו, מניה — קרוטיאנסקי, אלימלך
 • קרוטיאנסקי, אלכסנדר — קרוטיקוב, לודמילה
 • קרוטיקוב, נאום — קרוטמן, עקיבא
 • קרוטמן, פסלה — קרוטקי, שושנה
 • קרוטקי, שרה — קרוי, לבי
 • קרוי, מינה — קרויז, גברת
 • קרויז, גדליה — קרויז, שמואל
 • קרויז, שרה — קרויזר, אסתר
 • קרויזר, אשר — קרויזר, מרדכי
 • קרויזר, מרדכי-יהושע — קרויטבלט, הלנה
 • קרויטבלט, זוזיה — קרויטהמר, רגינה
 • קרויטהמר, שפרה — קרויטורו לבבי, אהרון
 • קרויטורו לבבי, פסיה — קרויטורו, בילה
 • קרויטורו, בינה — קרויטורו, זליג
 • קרויטורו, זלמן — קרויטורו, ליבו
 • קרויטורו, ליובה — קרויטורו, סוסה
 • קרויטורו, סופי — קרויטורו, ראובן
 • קרויטורו, רבקה — קרויטמן, אפרים
 • קרויטמן, הינדה — קרויטרו, יוסף
 • קרויטרו, יעקב — קרוייטורו, ליבה
 • קרוייטורו, מחלב — קרוין, הלה
 • קרוין, הנדל — קרויניק, עדנה
 • קרויניק, פיליף — קרויס, הנגיד
 • קרויס, הענדל — קרויס, פתחיה
 • קרויס, צבי — קרויסט, רבקה
 • קרויסט, רוזה — קרויצר, ברנרד
 • קרויצר, הניו-יאיר — קרוך, לוטה
 • קרוך, לידיה — קרוכמל, בלה
 • קרוכמל, בנימין — קרוכמל, סנה
 • קרוכמל, פיינה — קרוכמלניק, מלכה
 • קרוכמלניק, מנדל — קרול, אטל
 • קרול, אידה — קרול, ברוניה
 • קרול, ברוריה — קרול, הרבנית
 • קרול, הרמן — קרול, לואיס
 • קרול, לובה — קרול, נאום
 • קרול, נחה — קרול, פרדל
 • קרול, פרומא — קרול, שלומה
 • קרול, שלמה — קרולבצקי, צפורה
 • קרולבצקי, רחל — קרולי, מאטיל
 • קרולי, מרים — קרולינסקה, לייבל
 • קרולינסקה, רבקה — קרולינסקי, שרה
 • קרוליצקה, ברק — קרוליק, אלה
 • קרוליק, אליאזר — קרוליק, רחל
 • קרוליק, רעיה — קרום, אטל
 • קרום, אילן — קרום, ניסל
 • קרום, סופיה — קרומביין, דבורה
 • קרומביין, דוד — קרומבין, קלמן
 • קרומבין, רבקה — קרומהולץ, בלימה
 • קרומהולץ, ברונו — קרומהולץ, מריא