קניגסבורג, יהושע - קנרעק, רחל

 • קניגסבורג, יהושע — קניגסברג, אלה
 • קניגסברג, אלונקה — קניגסברג, דבורה
 • קניגסברג, דוד — קניגסברג, יאנק
 • קניגסברג, יהודה — קניגסברג, מלי
 • קניגסברג, מלכה — קניגסברג, פני
 • קניגסברג, פנינה — קניגסברג, שינדל
 • קניגסברג, שיפרה — קניגסברגר, שלמה
 • קניגסברגר, שמעון — קניגסוולד, חיים
 • קניגסוולד, משה — קניגספלד, זאלו
 • קניגספלד, יוליה — קניגשטיין, אלה
 • קניגשטיין, אלחנן — קניגשטיין, קלרה
 • קניגשטיין, קרל — קניה, לנה
 • קניה, רבקה — קניז, יוסף
 • קניז, ישראל — קניזניק, בנימין
 • קניזניק, גרש — קניטי, רבקה
 • קניטי, שמואל — קנייבסקי, ליבה
 • קנייבסקי, ליזה — קנייה, גטהון
 • קנייה, דברה — קניל, שרתיה
 • קנילסקי, מרדכי — קנינגסברג, מלכה
 • קנינגסברג, רחל — קניס בודניוב, משה
 • קניס בודניוב, שרה — קניסבכר, הנזל
 • קניסבכר, טאובה — קניף, אלידה
 • קניף, אליזבט — קניץ, טרזה
 • קניץ, יהודה — קניקסברגר, רגינה
 • קניקסויין, פישל — קנישינסקי, אלכס
 • קנישינסקי, אלכסנדר — קנכט, אברהם
 • קנכט, אברם — קנכט, צביה
 • קנכט, רוזה — קנל, זינובי
 • קנל, חיה — קנל, שושנה
 • קנל, שיינדל — קנלסקי, מנדל
 • קנלסקי, מרדכי — קנלר, מרגיט
 • קנלר, מרגלית — קנמוני צימרנסקי, נתן
 • קנמוני, גניה — קננגיסר, לאופולד
 • קננגיסר, לוי — קננר, יוסף
 • קננר, יורי — קנסטער, שרה
 • קנסטר קנרק, גניה — קנסלר, קטרינה
 • קנסלר, רבצה — קנפ, חנה
 • קנפ, יהודית — קנפו, ארמונד
 • קנפו, בנימין — קנפו, רחל
 • קנפו, רימונד — קנפל, לייבה
 • קנפל, מוריץ — קנפלר, ארנסטינה
 • קנפלר, בינה — קנפפלמכר, יצחק
 • קנפפלמכר, מרדכי — קנפר, ברנו
 • קנפר, ג'ורג' — קנפר, רבקה
 • קנפר, רחל — קנצביק, צפורה
 • קנצביק, רחל — קנצוקר, שלמה
 • קנצוקר, שמואל — קנציפר, יעקב
 • קנציפר, מושה — קנצלר, אידה
 • קנצלר, אסתר — קנצפולסקי, ישראל
 • קנצפולסקי, מאיר — קנקר, יוסיפה
 • קנקר, מרים — קנר, איציל
 • קנר, איציק — קנר, ברנה
 • קנר, ברנרד — קנר, זליג
 • קנר, זליק — קנר, לובה
 • קנר, לודויג — קנר, נלי
 • קנר, ננה — קנר, פעסל
 • קנר, פפי — קנר, שושה
 • קנר, שושי — קנריק, אפיק
 • קנריק, אריה — קנרעק, רחל