קייש, אברהם - קינסטלר, רפאל

 • קייש, אברהם — קייש, צרנה
 • קייש, ר' — קיכל, שמואל
 • קיכל, שמעון — קיכלר, יוסף
 • קיכלר, יעקב — קיל, בינה
 • קיל, בלה — קיל, פסיה
 • קיל, פרדיה — קילברג, אדה
 • קילברג, אווה — קילברט, פני
 • קילברט, פרידה — קילזי, ברתה
 • קילזי, זהבה — קילים, שרה
 • קילים, שרהצי — קילימניק, ליובה
 • קילימניק, לייב — קילינסקי, דוד
 • קילינסקי, דורה — קילמכר, חנה
 • קילמכר, לייב — קילס, מלכה
 • קילס, מרים — קילקולקה, לאה
 • קילקולקה, משה — קילרמכר, חנן
 • קילשוב רברבה, סבטלנה — קילשטיין, זלוטה
 • קילשטיין, חיים — קים, דו
 • קים, דוד — קימברג, טוביה
 • קימברג, יוסף — קימחוויץ, אברהם
 • קימחוויץ, איטעלע — קימחי, יצחק
 • קימחי, ירדן — קימחי, רחמים
 • קימחי, ריינה — קימיאגרוב, יפה
 • קימיאגרוב, ישעיהו — קימל קימלפלד, דוד
 • קימל רובינפלד, טובה — קימל, ג'ודי
 • קימל, גאולה — קימל, יונה
 • קימל, יוסף — קימל, עדנה
 • קימל, עילי — קימלבלט, אביגדור
 • קימלבלט, אברהם — קימלהיים, בינה
 • קימלהיים, הלה — קימלמן, איש
 • קימלמן, אלי — קימלמן, זליק
 • קימלמן, זלמן — קימלמן, מרסל
 • קימלמן, מרקוס — קימלמן, שיינה
 • קימלמן, שלום — קיממלמן, דורה
 • קיממלמן, לאה — קימעלמאן, יוסף
 • קימעלמאן, שלמה — קין, אליס
 • קין, אליסה — קין, יוכבד
 • קין, יוליה — קין, רבקה
 • קין, רגינה — קינג-פרלו, היוג
 • קינג-פרלו, סינטיה — קינג, נתן
 • קינג, סטנלי — קינד, איציק
 • קינד, אלי — קינד, טובה
 • קינד, טויבא — קינד, פלונית
 • קינד, פני — קינדי, אהרן
 • קינדיל טלבות, מרים — קינדלר, מיכאל
 • קינדלר, מינה — קינדרלרר, יוסף
 • קינדרלרר, יצחק — קינדרמן, רחל
 • קינדרמן, ריזל — קינט, קלרה
 • קינטופ, אלי — קיניגסבוך, ביילה
 • קיניגסברג, אברהם — קיניקסווין, פישל
 • קיניקסוין, פישל — קינן, אדם
 • קינן, אהובה — קינן, חן
 • קינן, חנה — קינן, סמי
 • קינן, סעדה — קינס, אסתר
 • קינס, בילה — קינסברגן, יודיק
 • קינסברגן, יוהנה — קינסברונר, הונה
 • קינסברונר, הנזל — קינסטליך, יוסף
 • קינסטליך, לאה — קינסטלינגר, קלרה
 • קינסטלינגר, שושנה — קינסטלר, חוה
 • קינסטלר, חיה — קינסטלר, רפאל