קופרשמידט, משה - קורא וולרסקי, גוטה

 • קופרשמידט, משה — קופרשמיט, בינה
 • קופרשמיט, בינצה — קופרשמיט, עזריאל
 • קופרשמיט, פאולה — קופשטיין, אלימלך
 • קופשטיין, אליעזר — קופשטיין, רוזה
 • קופשטיין, רחל — קופשיק, טויבה
 • קוץ, אביב — קוץ, חיים
 • קוץ, חנה — קוץ, צירליו
 • קוץ, קטלינה — קוצ'וק, שאול
 • קוצ'וק, שוקה — קוצ'ינסקי, ינטה
 • קוצ'ינסקי, יעקב — קוצ'לסקי, שרה
 • קוצ'מן, ג'ורג'יה — קוצ'ר, רפאל
 • קוצ'ר, שושנה — קוצבורסקה, רבקה
 • קוצבורסקי, חיים — קוצובר, אוה
 • קוצובר, אורי — קוצוק, סימה
 • קוצוק, עטיה — קוצי, רחל
 • קוצי, ריבה — קוצילובר, רחמיאל
 • קוצילק, אברהם — קוצין, רעיה
 • קוצין, שושי — קוצינסקי, גוטה
 • קוצינסקי, גולדה — קוצינסקי, מרים
 • קוצינסקי, משה — קוציק, אברהם
 • קוציק, איטה — קוציקוביץ, לייב
 • קוציקוביץ, מרדכי — קוצן, זליק
 • קוצן, חיים — קוצנמכר, שרה
 • קוצנסקי, חיה — קוצקובסקי, צינה
 • קוצקובסקי, צינקי — קוצר שטרנשוס, צפורה
 • קוצר, אבי — קוצר, דליה
 • קוצר, הילה — קוצר, מירל
 • קוצר, מלכה — קוצר, רחל
 • קוצר, ריבה — קוצרנקו, רייזל
 • קוצרסקי, אידה — קוק, אנה
 • קוק, אנטוניה — קוק, הרצל
 • קוק, הרש — קוק, נחום
 • קוק, נחם — קוק, רבקה
 • קוק, רגינה — קוקבקה, גיטל
 • קוקבקה, דבורה — קוקה, סלימה
 • קוקה, סמי — קוקו, סעידה
 • קוקו, עזרא — קוקוה, שפסל
 • קוקוה, שרה — קוקוטק, בנימין
 • קוקוטק, בערל — קוקוטק, פסה
 • קוקוטק, פסיה — קוקוי, גרשן
 • קוקוי, דובה-לאה — קוקוייב, בן
 • קוקוייב, בתיה — קוקולנסקי, פסח
 • קוקולנסקי, רחל — קוקוצינסקי, לאה
 • קוקוצינסקי, לעא — קוקורידצה, אריה
 • קוקורידצה, דינה — קוקושיצקי, גדליהו
 • קוקושיצקי, גיטל — קוקיא, שושנה
 • קוקיא, שלום — קוקיט, קוקיט
 • קוקיילה, מרדכי — קוקין, פרלה
 • קוקין, קלרה — קוקלא, יהודה
 • קוקלא, פסיה — קוקלינסקי, דוד
 • קוקלינסקי, חיה — קוקלע, מערע
 • קוקלע, רחל — קוקס, אריה
 • קוקס, בנימין — קוקס, פרידה
 • קוקס, קיילה — קוקסין, אברהם
 • קוקסין, אייזיק — קוקר, הנקה
 • קוקר, זהבה — קוקרנוט, יהודית
 • קוקרנוט, יעקב — קור, גורג
 • קור, גנה — קור, מנדל
 • קור, מעתוקה — קורא וולרסקי, גוטה