קולנשר, ברטה - קון, אידה

 • קולנשר, ברטה — קולסהיימר, רות
 • קולסוב, אירנה — קולסניקוב, מרט
 • קולסניקוב, נטליה — קולסקי, אלימלך
 • קולסקי, אליעזר — קולסקי, טולה
 • קולסקי, טרנה — קולסקי, סיינה
 • קולסקי, סינה — קולף, הנריטה
 • קולף, הנרייטה — קולפ, הנריאטה
 • קולפ, הנרייטה — קולפ, רייצשה
 • קולפ, ריפקה — קולפניצקי, איטקה
 • קולפניצקי, איסק — קולפק, פייגה
 • קולפק, צבי — קולצ'ינסקי, גריגורי
 • קולצ'ינסקי, דוסיה — קולצינסקי, שרה
 • קולציצקה, פסיה — קולק, אסתר
 • קולק, ארון — קולקה, אלי
 • קולקה, אליזבט — קולקה, ליאו
 • קולקה, לילי — קולקו, רייניה
 • קולקו, שבתי — קולקובסקי, יוכבד
 • קולקובסקי, יוסף — קולקין, יצחק
 • קולקין, ישעיהו — קולקר, אברם
 • קולקר, אדית — קולקר, חיה
 • קולקר, חייה — קולקר, מרדכי
 • קולקר, מרים — קולקר, שלמה
 • קולקר, שם — קולר, אסיה
 • קולר, אסתר — קולר, יוכקה
 • קולר, יולי — קולר, נפתלי
 • קולר, נתן — קולר, שפרה
 • קולר, שרגא — קולשה, משה
 • קולשה, רבקה — קום, אברהם
 • קום, אדולף — קומא, עמית
 • קומא, פהימה — קומברג, גרש
 • קומברג, הרש — קומה, צבי
 • קומה, צביה — קומוק, שמואל
 • קומוק, שרה — קומורובצקי, פרידה
 • קומורובצקי, צירל — קומורניק, חנה
 • קומורניק, טויבה — קומורנר, תיאה
 • קומורסקי, חיה — קומיונקובסקי, אלה
 • קומיונקובסקי, חיים — קומיניאר, זיסקינד
 • קומיניאר, חוה — קומינקובסקי, שלמה
 • קומינקובסקי, שפרה — קומיסר, פיינה
 • קומיסר, פליקס — קומיסרוק, מנחם
 • קומיסרוק, נחמה — קומיסרציק, לזר
 • קומיסרציק, מאשא — קומל, יוסף
 • קומל, יצחק — קומלוש, מיכאל
 • קומלוש, מיקלוש — קומלמן, פרל
 • קומלמן, ראובן — קוממי, עוזי
 • קוממי, עזרא — קומן, תאודור
 • קומנדנד, אברהם — קומער, רחל
 • קומפ, אברהם — קומפורטי, נסים
 • קומפורטי, סופיה — קומפל, הנה
 • קומפל, חיה — קומפרחט, אברהם
 • קומפרחט, פרוקה — קומץ, פאני
 • קומץ, פסיה — קומר, דוד
 • קומר, דורה — קומר, פייגה
 • קומר, פייגע — קומרוב, איוון
 • קומרוב, איטה — קומרוב, פניה
 • קומרוב, פרץ — קומרובסקי, פייגה
 • קומרובסקי, פיליפ — קומרמן, אוטו
 • קומרמן, אוטיליה — קומרצרו, אילן
 • קומרצרו, ציונה — קון, אידה