צפורי, שוקי - צרנה, חיים

 • צפורי, שוקי — צפייקין, שמואל
 • צפילביץ, אברהם — צפיר, שלימה
 • צפיר, שלמה — צפירה, קוסון
 • צפירה, רבקה — צפלביץ, חייה
 • צפלביץ, חיים — צפלה, שיינע
 • צפלה, שינה — צפלי, ציידל
 • צפלי, שרה — צפלינסקי, יעקב
 • צפלינסקי, ירמיהו — צפלמן, גיטה
 • צפלמן, גיטל — צפלר, צפורה
 • צפלר, קלמן — צפניה נחה, ניצה
 • צפניה, אביבה — צפניה, צפניה
 • צפניה, רבקה — צפניצקי, חשקה
 • צפניצקי, טילה — צפניק, חייצה
 • צפניק, חנה — צפניק, שרה
 • צפניקביץ, אסתר — צפנת, מרדכי
 • צפנת, מרים — צפסקי, ריכארד
 • צפסקי, ריכרד — צפר, יהושוע
 • צפר, יולן — צפרוט, ניסים
 • צפרוט, רבקה — צפרי, רוני
 • צפרי, שולמית — צפריר, אידה
 • צפריר, אילן — צפריר, מוטי
 • צפריר, מורן — צפרירי אדוני, רבקה
 • צפרירי ארני, אלכסנדר — צפת, בלומה
 • צפת, בן — צפתי, מאיר
 • צפתי, מזל — צפתמן, משה
 • צפתמן, משל — צציק, אריה
 • צציק, בוריס — צציק, מיכאל
 • צציק, מירה — צצלניצקי, שמחה
 • צצלניק, אסתר — צצקובסקי, אדל
 • צצקובסקי, יצחק — צצקיס, דוב
 • צצקיס, דוד — צצקס, אשר
 • צצקס, ברטה — צצקעס, אברהם
 • צצקעס, הינדה — צק, צביה
 • צק, רבקה — צקיר, קליה
 • צקלג ליכטמן, פנינה — צראף, רפאל
 • צראפי, אורי — צרבונוגורה, שמועל
 • צרבונוגורה, שרה — צרבונסקי, פרומה
 • צרבונסקי, רחל — צרבינסקי, נינה
 • צרבינסקי, סוניה — צרדמן, בלה
 • צרדמן, חנה — צרווין, מינה
 • צרווין, נינה — צרויה, אולגה
 • צרויה, אורה — צרויה, מחלוף
 • צרויה, מימון — צרויה, תמר
 • צרויה, תקווה — צרוק פרידמן, הניה
 • צרוק פרידמן, משה — צרור, חוטא
 • צרור, חוטה — צרור, פנחס
 • צרור, פרג'י — צרט, נסיה
 • צרט, סלבה — צרטוק, דבורה
 • צרטוק, דוד — צרטוק, רוזה
 • צרטוק, רחל — צרטק, מיכאל
 • צרטק, שרה — צרי, מיכאל
 • צרי, משה — צריסקי, פייבל
 • צריסקי, רבקה — צריקר, כרמלה
 • צריקר, לאה — צרלוב, חיה
 • צרלוב, חנה — צרלינסקי, יוסף
 • צרלינסקי, נועם — צרמן, אניה
 • צרמן, אפרים — צרמק, שמואל
 • צרמק, שמעון — צרנביץ, ליבלה
 • צרנביץ, מאיר — צרנה, חיים