צמולקר, זאב - צפורי, שולמית

 • צמולקר, זאב — צמח, אורלי
 • צמח, אורנה — צמח, גואל
 • צמח, גוליה — צמח, חיים
 • צמח, חיריה — צמח, לטיף
 • צמח, לי — צמח, נזהא
 • צמח, נזימה — צמח, עמרם
 • צמח, ענבר — צמח, שולה
 • צמח, שולמית — צמחוביץ, פרץ
 • צמחוביץ, שמואל — צמיל טשמיעל, חוה
 • צמיל טשמיעל, חיה — צמיר, משה
 • צמיר, משי — צמל, ירמיהו
 • צמל, כתריאל — צמנה, מאטל
 • צמנולס, דבורה — צמנק, ולטר
 • צמנקו, רחל — צמרינסקי, זליג
 • צמרינסקי, חוה — צמרמן, יעקב
 • צמרמן, יעקוב — צמרת ליפשיץ, בתיה
 • צמרת צ'ובוטרו, בני — צן, שלקה
 • צן, שמואל — צנגאוקר, מלכה
 • צנגאוקר, מנחם — צנגוט, דויד
 • צנגוט, היינריך — צנגן, מקס
 • צנגן, מרים — צנגרי, שרלוטה
 • צנדגאוקר, אליהו — צנובר, מקס
 • צנווירט, אברהם — צנווירטה, אהרן
 • צנווירטה, איטל — צנוע, משה
 • צנוע, נלי — צנזר, אהרון
 • צנזר, אליעזר — צנטנר, אליהו
 • צנטנר, אליעזר — צנטנר, ליזה
 • צנטנר, ליטי — צנטנר, שרה
 • צנטנרשבר, חיים — צנטקר, פייגה
 • צנטקר, שלום — צנטר, פנחס
 • צנטר, פניה — צנסטוחובסקה, יששכר
 • צנסטוחובסקה, מניא — צנעני הלוי, שלום
 • צנעני לוי, חנה — צנעני, מיכל
 • צנעני, מירב — צנצינטוס, יהושע
 • צנצינטוס, מרים — צנציפר, מאיר
 • צנציפר, מאשה — צנק, קלרה
 • צנק, רחל — צנר, אלזה
 • צנר, אסתר — צסין, טיליה
 • צסין, יוסף — צסלנסקי, חיה
 • צסלנסקי, סנדר — צסלר, חיה
 • צסלר, חייה — צסנה, פסח
 • צסנה, פרומד — צסניק פרלמוטר, לואי
 • צסניק, אסתר — צסנר, מלי
 • צסנר, מלכה — צסקובסקי, רוזה
 • צסקובסקי, שמואל — צסקלוביץ, משה
 • צסקלי, בלה — צעד, שמואל
 • צעדה, אליהו — צעדערבוים, שם
 • צעדר, דוד — צעידי, מעודד
 • צעידי, מרים — צעירי מנהיימר, נעמי
 • צעירי מרגלית, שרה — צעירי, ניסים
 • צעירי, נעמי — צעלניקער, פינקאס
 • צעלנר, ברטה — צעסלער, שינה
 • צעפלאוויטש, הירשקע — צפ, ולול
 • צפ, חיה — צפדיה, בהיה
 • צפדיה, בהייה — צפה, מרדכי
 • צפה, רבקה — צפוני שטרן, נעמי
 • צפוני, אברהם — צפור, יוסף
 • צפור, יעקב — צפורי, אברהם
 • צפורי, אדלה — צפורי, שולמית