ציקמן, שלום - צמולקר, איידה

 • ציקמן, שלום — ציקרט, ברכה
 • ציקרט, גיטל — ציר, דב
 • ציר, חיים — צירולניצקי, יוסף
 • צירולניצקי, ינינה — צירולניק, גדלי
 • צירולניק, גדליה — צירולניק, מישה
 • צירולניק, מלך — צירולניק, שימחה
 • צירולניק, שיקל — צירולניקוב, סוניה
 • צירולניקוב, סימון — ציריולניקוב, מיכאל
 • ציריי, רפאל — צירינג, וולף
 • צירינג, זאב — צירינסקי, אהרן
 • צירינסקי, אלטה — צירינסקי, שמואל
 • צירינסקי, שפרה — צירלין, אמנון
 • צירלין, אנה — צירלין, ישראל
 • צירלין, לאה — צירלין, שאול
 • צירלין, שלום — צירלק, שרה
 • צירלר רובין, אריה — צירלשטיין, מנדל
 • צירלשטיין, מנדל-פרצלה — צירניברודה, פייבל
 • צירניקובסקי, אסתר — צירקין, אברם
 • צירקין, אהרון — צירקיס, מאיר
 • צירקיס, תימסיה — צירקלין, חיים
 • צירקלין, חנה — צישינסקי, אברהם
 • צישינסקי, אלימלך — צישינסקי, שמחה
 • צישינסקי, שמעון — ציתרין, שיה
 • ציתרין, שיינדל — צכמייסטר, פנחס
 • צכמייסטר, שלמה — צכנוביצקי, יהודית
 • צכנוביצקי, יעקב — צכנובסקי, מלכה
 • צכנובסקי, מנדיל — צכשטיין, מרדכי
 • צכשטיין, רחל — צלאח, אברם
 • צלאח, אילנה — צלאל, משה
 • צלאל, נח — צלביץ, בריינה
 • צלביץ, דב — צלה, יצחק
 • צלה, לאה — צלח, דבורה
 • צלח, דוד — צלח, עליזה
 • צלח, פרחה — צליוק, אדם
 • צליוק, אהודה — צלינגר, זלמן
 • צלינגר, לנקה — צליק, אלה
 • צליק, אליעזר — צליק, סרגיי
 • צליק, עדי — צללה, רבקה
 • צללזון, אברהם — צללר, ישראל
 • צללר, מנדל — צלמנסקי, ידגה
 • צלמנסקי, פרנייה — צלניק, אתל-עטול
 • צלניק, בלה — צלניק, ישעיהו
 • צלניק, ישראל — צלניק, פרידה
 • צלניק, פרידל — צלניקר, איטה
 • צלניקר, איטל — צלניקר, מנקה
 • צלניקר, מרגלית — צלנמאיר, ידל
 • צלנמאיר, פייגה — צלנר, טויבע
 • צלנר, יהודה — צלע, פייגה
 • צלעוויטש, פריידקע — צלצינסקי, שמואל
 • צלצינסקי, שרה — צלק, יעקב
 • צלק, יצחק — צלקה, ישיהו
 • צלקה, ישעיהו — צלקובסקי, יעקב
 • צלקובסקי, לייב — צלר, איגור
 • צלר, אישטוון — צלר, יהושוע
 • צלר, יהושע — צלר, פני
 • צלר, פנינה — צלרמאייר, מאיר
 • צלרמאייר, מרדכי — צלרקרויט, חיים
 • צלרקרויט, יהושע — צמבל, שרה
 • צמבליסט, אברהם — צמולקר, איידה