צינמון, נעמי - ציקמן, שטפניה

 • צינמון, נעמי — צינמין, שיינדלה
 • צינמין, שמעון — צינמן, ינטה
 • צינמן, ינינה — צינמן, שמחה
 • צינמן, שמעון — צינס, רוזל
 • צינס, רות — צינץ, חיים
 • צינץ, חנה — צינצולקר, מזל
 • צינצולקר, מלכה — צינצינטוס, ישעיהו
 • צינצינטוס, ישראל — צינצרנסקי, אינדה
 • צינצרנסקי, ברקו — צינקה, ברנרד
 • צינקה, גיטלה — צינקין, יוסף
 • צינקין, יצחק — צינקר, פנקה
 • צינקר, צבי — צינר, עמוס
 • צינר, עמית — ציסו, שרה
 • ציסטאוקו, אברהם — ציסלובסקי, צבי
 • ציסלובסקי, רחל — ציסר, ברכה
 • ציסר, בתיה — ציף, לולה
 • ציף, מרדכי — ציפור, נפתלי
 • ציפור, סיגלית — ציפורה, ששון
 • ציפורי בקנשטיין, פנינית — ציפורי, עומר
 • ציפורי, עטל — ציפורן, מרים
 • ציפורן, משה — ציפין, אברהם
 • ציפין, אברם — ציפין, מרים
 • ציפין, משה — ציפיס, נחמן
 • ציפיס, סוניה — ציפל, סימה
 • ציפל, סימון — ציפלבסקי, משה
 • ציפלבסקי, נחמיה — ציפלינסקי, שלמה
 • ציפלינסקי, שרה — ציפניוק, גרש
 • ציפניוק, דבורה — ציפס, רבקה
 • ציפס, שיפרה — ציפען, פסיה
 • ציפען, ראובן — ציפקוס, מרדכי
 • ציפקין, אברהם — ציפקין, פרומה
 • ציפקין, פריזה — ציפר, איסק
 • ציפר, אירה — ציפר, חיה
 • ציפר, חיים — ציפר, עדה
 • ציפר, עמליה — ציפרבלאט, פנינה
 • ציפרבלאט, פרל — ציפרוט, יהושוע
 • ציפרוט, יוסי — ציפרות, בתיה
 • ציפרות, פלה — ציפריס, דב
 • ציפריס, דבורה — ציפריס, שמואל
 • ציפריס, שמשון — ציפרס, רנטה
 • ציפרס, שרה — ציפרקובסקי, רוברט
 • ציפרקובסקי, ריטה — ציפרשטיין, פייגל
 • ציפרשטיין, פיניה — ציפשטין, אברם
 • ציץ, שריה — ציצואשוילי, מנוח
 • ציצואשוילי, מניה — ציצוביץ, יפה
 • ציצוביץ, יצחק — ציצוטקה, פנחס
 • ציצוטקה, צסיה — ציצילינסקי, שרה
 • ציצינובסקה, אברהם — ציצלסקי, מרדכי
 • ציצלסקי, משה — ציצק, בטי
 • ציצק, בתיה — ציק, אירנה
 • ציק, אליה — ציק, לאה
 • ציק, לייב — ציקאריע, העלא
 • ציקאריע, ישעיהו — ציקובסקי, זאב
 • ציקובסקי, יוסף — ציקורי, עליזה
 • ציקורי, פאול — ציקורל, רוזה
 • ציקורל, רחל — ציקינובסקי, מאיה
 • ציקינובסקי, מארק — ציקלג, זולטן
 • ציקלג, מאיר — ציקליק, לייב
 • ציקליק, מאשה — ציקמן, שטפניה