צטלין, פייגה - ציטיאט, ציון

 • צטלין, פייגה — צטרנר, לאה
 • צי'בר, אלקה — ציאושו, הרשלייב
 • ציאושו, יוסף — ציארנה, שיינדל
 • ציארנה, שינה — ציבוטרו, ראובן
 • ציבוטרו, רובה — ציבולבסקי, רבקה
 • ציבולבסקי, רחיל — ציבולי, מאייר
 • ציבולי, מאיר — ציבולסקי, ורה
 • ציבולסקי, זאב — ציבולקין, רוזה
 • ציבולקין, שיינה — ציביאן, חנה
 • ציביאן, נפתלי — ציבין, רישא
 • ציבין, רישה — ציבלובסקי, ניקולאי
 • ציבלוסקי, נתן — ציבנר, עמנואל
 • ציבנר, פולי — ציג, בריינה
 • ציג, גיטל — ציגה, אופירה
 • ציגה, אחות — ציגירינסקי, ארון
 • ציגירינסקי, ליובה — ציגל, מאטל
 • ציגל, מאיר — ציגלבום, אסתר
 • ציגלבייסר, אסתר — ציגלינצקי, אלטה
 • ציגלינצקי, צבי — ציגלמן, טובה
 • ציגלמן, טולה — ציגלמן, פרל
 • ציגלמן, פרניה — ציגלניצקי, חיה
 • ציגלניצקי, חיים — ציגלניק, נתן
 • ציגלניק, סוחר — ציגלר, אברום
 • ציגלר, אדולף — ציגלר, גיטל
 • ציגלר, גיטלה — ציגלר, יהושע
 • ציגלר, יואל — ציגלר, מרטון
 • ציגלר, מריה — ציגלר, צבי
 • ציגלר, צביה — ציגלרוט, יהודה
 • ציגלרוט, ניצה — ציגמן, ברק
 • ציגמן, בשה — ציגנובסקי, חנה
 • ציגנובסקי, יוסף — ציגעל, רחל
 • ציגעל, שם — צידוביץ, מיכאלה
 • צידוביץ, רחל — צידון, סרינה
 • צידון, עופר — צידקילוב, יוכבד
 • צידקילוב, מור — ציובוטרו, צבי
 • ציובוטרו, צילה — ציוון, משה
 • ציוון, רחל — ציון, איבון
 • ציון, אידה — ציון, גוסטה
 • ציון, גורג'י — ציון, יוסי
 • ציון, יוסף — ציון, נזימה
 • ציון, נחום — ציון, פרידה
 • ציון, פרלה — ציונהור, שרה
 • ציונוב, אברהם — ציוני, אליהו
 • ציוני, אלין — ציוני, לוין
 • ציוני, מאיר — ציוני, שושנה
 • ציוני, שירין — ציונסקי, גרשון
 • ציונסקי, גרשל — ציורני, ורה
 • ציורני, חנה — ציז, מלכה
 • ציז, מנחם — ציזין, גבריאל
 • ציזין, דבורה — ציזיק, בנימין
 • ציזיק, בניק — ציזיק, רבקה
 • ציזיק, רחל — ציזלינג, יובל
 • ציזלינג, יוסף — ציזמרו, יוסף
 • ציזמרו, לייב — ציזנר, משה
 • ציזנר, נחמה — ציזר, תמי
 • ציזר, תמר — ציחנוביצקי, מיכאל
 • ציחנוביצקי, מרים — ציטבר, רחל
 • ציטה, זהבה — ציטונה, דינה
 • ציטונה, ויטלי — ציטיאט, ציון