צולמן, הדס - צוקרמן, גולה

 • צולמן, הדס — צולמן, מרקוס
 • צולמן, משה — צולסקי, ישעיהו
 • צולסקי, ליזר — צולק, רחל
 • צולק, ריכרד — צולר, הרמן
 • צולר, הרש — צולשיין, לאה
 • צולשיין, לעה — צומבר, לובה
 • צומבר, מאיר — צומער, הרשל
 • צומער, רבקה — צומרמן, פרלה
 • צומרמן, רחלי — צונג, חיה
 • צונג, חנה — צונדק, גרדה
 • צונדק, גרטרוד — צונס, הרש
 • צונס, זלמן — צונץ, אוגוסטה
 • צונץ, אוגי — צונץ, הנדל
 • צונץ, הנדלה — צונץ, משה
 • צונץ, נורית — צונציגר, פריל
 • צונציפר, דשה — צוסנק, פסח
 • צוסנק, צבי — צוף, רחל
 • צוף, שי — צופי, סלים
 • צופי, סלימה — צופין, גרוניה
 • צופין, גרשון — צופנס, לאה
 • צופנס, ליפמן — צופקוב, רחל
 • צופר, אברהם — צופריק, יליהו
 • צופריק, יצחק — צוציאשוילי, ורד
 • צוציאשוילי, חיים — צוק קונציצקי, זאב
 • צוק קיסלהוף, חדוה — צוק, מוקי
 • צוק, מיה — צוקה, מרגיט
 • צוקה, סידוניה — צוקיערמאן, אסטערול
 • צוקיערמאן, ברוך — צוקלין, חונה
 • צוקלין, מלכה — צוקניג, חוה
 • צוקניג, חייה — צוקערמאן, אפרים
 • צוקערמאן, בלומה — צוקר אוסרי, סוניה
 • צוקר אושינסקי, חיים — צוקר, אביגדור
 • צוקר, אבנר — צוקר, אירנה
 • צוקר, איתי — צוקר, בונם
 • צוקר, בטי — צוקר, גדעון
 • צוקר, גוטה — צוקר, היינריך
 • צוקר, הילדה — צוקר, זוזי
 • צוקר, זונקא — צוקר, טוביאש
 • צוקר, טוביה — צוקר, יידל
 • צוקר, ייטל — צוקר, לייבל
 • צוקר, לייזר — צוקר, מירלה
 • צוקר, מישה — צוקר, נפתולי
 • צוקר, נפתלי — צוקר, פייג
 • צוקר, פייגה — צוקר, צייטל
 • צוקר, צילה — צוקר, רחלה
 • צוקר, רחמה — צוקר, שמעון
 • צוקר, שמקע — צוקרבר, חיים
 • צוקרבר, מרים — צוקרברג, הירש
 • צוקרברג, הלה — צוקרברג, סימה
 • צוקרברג, סלקה — צוקרברודט, מאיר
 • צוקרברוט צימרמן, ציפורה — צוקרברוין, אברהם
 • צוקרברוין, ברל — צוקרוביץ, יוסף
 • צוקרוביץ, יעקב — צוקרוור, מרים
 • צוקרוור, פליקס — צוקרט, הניה
 • צוקרט, העניה — צוקרל, מאיר
 • צוקרל, מירה — צוקרמן, אורה
 • צוקרמן, אורי — צוקרמן, אמא
 • צוקרמן, אמה — צוקרמן, ביריש
 • צוקרמן, בלה — צוקרמן, גולה