צ'אפליין, טאוס - צ'רנוברודה, חנה-אנה

 • צ'אפליין, טאוס — צ'ארליויל, אליאס
 • צ'ארליויל, אנה — צ'בוטרו, קלרה
 • צ'בוטרו, רוזה — צ'דר, שרה
 • צ'ואלה, דייזי — צ'ובוטרו, זהבה
 • צ'ובוטרו, זלדה — צ'ובוטרו, פינקו
 • צ'ובוטרו, פנינה — צ'ודין, יפים
 • צ'ודלר, אברהם — צ'ודקוב, חיה
 • צ'ודקוב, עדה — צ'ולסקי, חיה
 • צ'ולסקי, חייקה — צ'ולפייב, ציון
 • צ'ולפייב, רבקה — צ'ונין, פוול
 • צ'ונינה, פוול — צ'וסנק, בלומה
 • צ'וסנק, דב — צ'ופריק, גנשה
 • צ'ופריק, דוד — צ'וקרון, סלומון
 • צ'וקרון, רחל — צ'ורנה, אידל
 • צ'ורנה, אסתר — צ'וררו, יצחק
 • צ'וררו, לאה — צ'חנובסקי, אסתר
 • צ'חנובסקי, בנם — צ'יבוטרו שוורץ, אנה
 • צ'יבוטרו שוורץ, מרים — צ'יבר, אלקה
 • צ'יבר, מיכאל — צ'יז'יק, נכה
 • צ'יז'יק, נעמי — צ'יזיק, אמנון
 • צ'יזיק, אסיה — צ'יטאיאט, אליהו
 • צ'יטאיאט, דוד — צ'יטיאט, מוריס
 • צ'יטיאט, מנשה — צ'ייקובסקי, מלכה
 • צ'ייקון, מיכאל — צ'ימרינסקי, יעקב
 • צ'ימרינסקי, לאה — צ'יפלבוצר, שלמה
 • צ'יפמן, נגה — צ'יפרוט, ניסים
 • צ'יפרוט, נסים — צ'יצ'וטקה, צסיה
 • צ'יצ'וטקה, קלרה — צ'יצ'ק, רחל
 • צ'יצ'ק, רפאל — צ'יקובסקי, אברהם
 • צ'יקובסקי, אנה — צ'ירינסקי, אהרן
 • צ'ירינסקי, אליהו — צ'כנוב, רבקה
 • צ'כנובי'צקי, יהודית — צ'לבי כהן, פרסיאדר
 • צ'לבי-אריה, יהודה — צ'לנגירוב, ניקוליי
 • צ'לנגירוב, סופיה — צ'מני, פייבל
 • צ'מני, פסיה — צ'מרינסקי, משה
 • צ'מרינסקי, נח — צ'נסטוכובסקי, ישראל
 • צ'נסטוכובסקי, מיכאל — צ'סלר, חיה
 • צ'סלר, חיים — צ'סקוב, חסיה
 • צ'סקוב, שלמה — צ'פלבלסקי, חיה
 • צ'פלבלסקי, רחל — צ'פמן, יצחק
 • צ'פמן, מלכה — צ'פניק, ברכה
 • צ'פניק, בתיה — צ'פניק, שלום
 • צ'פניק, שלמה — צ'צ'יק, אליעזר
 • צ'צ'יק, אלכסנדר — צ'צ'יק, מלכה
 • צ'צ'יק, מנוחה — צ'צ'לניצקי, יוסף
 • צ'צ'לניצקי, יורי — צ'צ'קס, רישה
 • צ'צ'קס, שלום — צ'צ'רסקי, שלמה
 • צ'צ'רסקי, שמואל — צ'צקי, איטה
 • צ'צקי, אלכסנדר — צ'קול, זהבה
 • צ'קול, זוודיטו — צ'רבוני, רוזיטה
 • צ'רבוניץ, אברהם — צ'רבינסקי-צורבא, ישראל
 • צ'רבינסקי, אביגדור — צ'רדמן, נתן
 • צ'רדניצ'נקו, לורה — צ'רט, פסח
 • צ'רט, פרדל — צ'רטקוב, בלומה
 • צ'רטקוב, גאורגי — צ'ריקובר, ענת
 • צ'ריקובר, צבי — צ'רמן, שמואל
 • צ'רמן, שרה — צ'רנוב, אלה
 • צ'רנוב, אלכסנדר — צ'רנובילסקי, יהושע
 • צ'רנובילסקי, יעקב — צ'רנוברודה, חנה-אנה