אטיל פשפורקה - לייב פשפיורקה

 • אטיל פשפורקה
 • חיה פשפורקה
 • פרל פשפורקה
 • קלמן פשפורקה
 • אפרים פשפושקה
 • אסתר פשפיונקה
 • אפרים פשפיונקה
 • חוה פשפיונקה
 • ישראל פשפיונקה
 • שלהבת פשפיורקה בלימבאום
 • בתיה פשפיורקה הורוביץ
 • אפרים פשפיורקה פטק
 • אברהם פשפיורקה
 • אברם פשפיורקה
 • אהרון פשפיורקה
 • אהרן פשפיורקה
 • אטקה פשפיורקה
 • איטה פשפיורקה
 • אלה פשפיורקה
 • אלטע פשפיורקה
 • אליזבט פשפיורקה
 • אנזה פשפיורקה
 • אנצה פשפיורקה
 • אסתר פשפיורקה
 • אפרים פשפיורקה
 • בילה פשפיורקה
 • בלה פשפיורקה
 • בנימין פשפיורקה
 • בצלאל פשפיורקה
 • בריינדל פשפיורקה
 • ברנרד פשפיורקה
 • בתיה פשפיורקה
 • דבורה פשפיורקה
 • דוד פשפיורקה
 • הדסה פשפיורקה
 • הילקע פשפיורקה
 • הניה פשפיורקה
 • זאב פשפיורקה
 • זייליק פשפיורקה
 • זיליק פשפיורקה
 • זלדה פשפיורקה
 • חוה פשפיורקה
 • חיה פשפיורקה
 • חיים פשפיורקה
 • חנה פשפיורקה
 • חנצה פשפיורקה
 • טובה פשפיורקה
 • טוביה פשפיורקה
 • יהודית פשפיורקה
 • יוכבד פשפיורקה
 • יוסף פשפיורקה
 • יחיאל פשפיורקה
 • ינטה פשפיורקה
 • יעקב פשפיורקה
 • יצחק פשפיורקה
 • ישראל פשפיורקה
 • לואיס פשפיורקה
 • לוניה פשפיורקה
 • לייב פשפיורקה