מלכה פשס - פייגל פשעזשארסקי

 • מלכה פשס
 • מרים פשס
 • מרקוס פשס
 • נעמה פשס
 • צילה פשס
 • וולף פשסוחר
 • מינדל פשסוחר
 • ישעיהו פשסוסכר
 • נתן פשסוסכר
 • פרומה פשסוסכר
 • פרל פשסוסכר
 • שפרינצה פשסוסכר
 • משה פשסוסקי
 • פרלה פשסוסקי
 • רבקה פשסוסקי
 • נעמי פשסטצלניעץ
 • פייוול פשסטשלביץ
 • שם פשסטשלביץ
 • גיטל פשסטשלניץ
 • אהרן פשסמיצקי
 • בלומה פשסצלניץ
 • יעקב פשסצלניץ
 • מאיר פשסצלניץ
 • רחל פשסקוס
 • חיה פשע
 • פרייד פשעדבורסקא
 • גיטל פשעדבורסקי
 • משה פשעדבורסקי
 • עוזר פשעדבורסקי
 • גיטל פשעדנאבעק
 • אהרן פשעדנובעק
 • חנה פשעדנובעק
 • נתן פשעדנובעק
 • אסתר פשעדנובק
 • אפרים פשעדנובק
 • נח פשעדנובק
 • עטיל פשעדנובק
 • אסתר פשעדעצקה
 • חנה פשעדעצקה
 • אסתר פשעדעצקי
 • בעריש פשעדעצקי
 • הרמן פשעדעצקי
 • אליהו פשעוואזניצקי
 • אסתר פשעוואזניצקי
 • חיה פשעוואזניצקי
 • חנה פשעוואזניצקי
 • יהודה פשעוואזניצקי
 • יעקב פשעוואזניצקי
 • מרים פשעוואזניצקי
 • פרידה פשעוואזניצקי
 • רבקה פשעוואזניצקי
 • שאול פשעוואזניצקי
 • שרה פשעוואזניצקי
 • הנדה פשעוווסמאן
 • זלמן פשעזאקעוויטץ
 • יצחק פשעזאקעוויטץ
 • פונע פשעזאקעוויטץ
 • משה פשעזשארסקי
 • פייגל פשעזשארסקי