שמואל פשבוזניק - גיטל פשדבורסקי

 • שמואל פשבוזניק
 • שרה פשבוזניק
 • יהודית פשבורסקה
 • מרדכי פשבורסקי רביד
 • אברהם פשבורסקי
 • אילק פשבורסקי
 • אריה פשבורסקי
 • בילה פשבורסקי
 • בלהה פשבורסקי
 • גניה פשבורסקי
 • דב פשבורסקי
 • חיה פשבורסקי
 • חיים פשבורסקי
 • יהודה פשבורסקי
 • יוסף פשבורסקי
 • יחזקאל פשבורסקי
 • לאה פשבורסקי
 • מטילדה פשבורסקי
 • מרים פשבורסקי
 • פנחס פשבורסקי
 • צבי פשבורסקי
 • רבקה פשבורסקי
 • רגינה פשבורסקי
 • רוזה פשבורסקי
 • רחל פשבורסקי
 • שלמה פשבורסקי
 • שרה פשבורסקי
 • דבורה פשבורסקר
 • רחל פשבורסקר
 • אבא פשביין
 • אמא פשביין
 • זאב פשביין
 • חיים פשביין
 • חנה פשביין
 • משה פשביין
 • רחל פשביין
 • לאה פשברצקי
 • הילדה פשגודה
 • גיטל פשגוריק
 • דיב פשדבורסקה פרי
 • ברוניה פשדבורסקה
 • דבורה פשדבורסקה
 • חוה פשדבורסקה
 • משה פשדבורסקה
 • נתן פשדבורסקה
 • פייגה פשדבורסקה
 • פסיה פשדבורסקי רוטקר
 • אברהם פשדבורסקי
 • אטי פשדבורסקי
 • איזידור פשדבורסקי
 • אמא פשדבורסקי
 • אסתר פשדבורסקי
 • אסתרה פשדבורסקי
 • אריה פשדבורסקי
 • בן פשדבורסקי
 • בצלל פשדבורסקי
 • ברוניה פשדבורסקי
 • גוסטבה פשדבורסקי
 • גיטל פשדבורסקי