פרשקולניק, סאסיל - צ'אפל, משה

 • פרשקולניק, סאסיל — פרשקר, יחזקאל
 • פרשקר, יחזקיאל — פרשקר, רות
 • פרשקר, רחל — פרת, עטרה
 • פרת, עידן — פש, נזירה
 • פש, נחומה — פשבוזניק, רחל
 • פשבוזניק, שמואל — פשדבורסקי, גיטל
 • פשדבורסקי, דב — פשדורסקי, משה
 • פשדורסקי, פייגה — פשדנובק, גולדה
 • פשדנובק, גיטל — פשדצקי, אברהם
 • פשדצקי, אברם — פשדצקי, מנדל
 • פשדצקי, מניה — פשה, סביח
 • פשה, סביחה — פשוט, ריבה
 • פשוט, שושנה — פשזצקי, גיטל
 • פשזצקי, דוד — פשחצקי, אייזיק
 • פשחצקי, אלה — פשטיצקא, שרה
 • פשטיצקה, רבקה — פשטנדיג, משה
 • פשטנדיג, שמחה — פשיבישביץ, בלה
 • פשיבישביץ, ברנרד — פשיגודה, פייגה
 • פשיגודה, פסי — פשידצקי, בלומה
 • פשידצקי, יהודית — פשיטיצקי, זיסמאן
 • פשיטיצקי, חוה — פשיטיק, בנימין
 • פשיטיק, בעל — פשייב, ארתור
 • פשייב, זבולון — פשיסוה, נשה
 • פשיסוחה, אווה — פשיסוסקר, אברהם
 • פשיסוסקר, אהובה — פשיספה, שרה
 • פשיפיורקה, אהרן — פשיקורסקי, שיינה
 • פשיקורסקי, שרה — פשכצקי, אסתר
 • פשכצקי, בר — פשלי, שמעון
 • פשלי, שרה — פשמירובה, יוסף
 • פשמירובה, רחל — פשמן, שמעון
 • פשמן, שרה — פשניצה, משה
 • פשניצה, סורה — פשס, לריסה
 • פשס, מלכה — פשעזשארסקי, פייגל
 • פשעטיצקי, איצטע — פשפאשקה, אפרים
 • פשפורקה, אטיל — פשפיורקה, לייב
 • פשפיורקה, מאיר — פשציצקי, הנה
 • פשציצקי, יעקב — פשקו, רוזה
 • פשקו, שמואל — פשקוז, דבורה
 • פשקוז, יצחק — פשקוס, מרדכי
 • פשקוס, מרים — פשקלומי, סלחב
 • פשקנו, אולגה — פשקס, מרדכי
 • פשקס, מרצל — פשר, טניה
 • פשר, יהודה — פשרהופר, לאה
 • פשרהופר, לודוויג — פשרל, מיכל
 • פשרל, מלכה — פת, בתיה
 • פת, גדעון — פתאח, סרח-מירזו
 • פתאי, דורית — פתאל, דוד
 • פתאל, דוריס — פתאל, מסעודה
 • פתאל, מרגלית — פתאל, רותי
 • פתאל, רחל — פתחון, אליהו
 • פתחון, יוסף — פתחי, לא
 • פתחי, לבנה — פתחיה, אברהם
 • פתחיה, אפרת — פתיה, משה
 • פתיה, נג'יה — פתיחה, שפרה
 • פתיחי, אהרון — פתל, כדורי
 • פתל, מורדכי — צ'אהרי, יונה
 • צ'אהרי, מרים — צ'אושו, אורית
 • צ'אושו, איטה — צ'אושו, פנינה
 • צ'אושו, פרלה — צ'אפל, משה