פריינד, שרה-גולדה - פרינטי, לאה

 • פריינד, שרה-גולדה — פריינדליך, מוטל
 • פריינדליך, מיכאל — פריינט, משה
 • פריינט, סנדר — פריינטה, יעקוב
 • פריינטה, יצחק — פריינטה, רינה
 • פריינטה, רפאל — פריינק, דוד
 • פריינק, זלדה — פריינקמן, שיפרה
 • פריינקעל פרנקל, אהרן — פרייס, אוגסתו
 • פרייס, אווה — פרייס, אריה-ליאו
 • פרייס, ארנה — פרייס, גרטה
 • פרייס, גרטרוד — פרייס, ז'יטה
 • פרייס, ז'ק — פרייס, יצאט
 • פרייס, יצחק — פרייס, מניה
 • פרייס, מנלה — פרייס, פוול
 • פרייס, פול — פרייס, קילה
 • פרייס, קלמן — פרייס, שרלוטה
 • פרייסאך, נינה — פרייסלר, חנה
 • פרייסלר, טאובה — פרייסמן, מרדכי
 • פרייסמן, מרים — פרייער, סוסיה
 • פרייער, סרה — פרייפלד, גדליהו
 • פרייפלד, גולדה — פרייפלד, מלכה
 • פרייפלד, מנדל — פרייץ, סולומון
 • פרייץ, רוזה — פרייר, גרטרוד-טרודה
 • פרייר, דב — פרייר, פייגה
 • פרייר, פישל — פריירייך, חנה
 • פריירייך, חני — פרייריך, שמעון
 • פרייריך, שרה — פריישטדט, אהרון
 • פריישטדט, אירנה — פריישטרן, צירל
 • פריישלינג, דוד — פריל, וולף
 • פריל, זיסל — פרילוצקי, איטה
 • פרילוצקי, אילם — פרילוצקי, פאינה
 • פרילוצקי, פולינה — פרילוקין, רגינה
 • פרילייך, ציפורה — פריליך, יענס
 • פריליך, יעקב — פריליכמן, אברהם
 • פריליכמן, אדית — פרילינג, חייה
 • פרילינג, חנה — פרילינג, שרון
 • פרילינג, תאילא — פרילמן, שרה
 • פרילנג, פייגה — פרים, איגנץ
 • פרים, אידה — פרימאן, ג'
 • פרימאן, ג'יימס — פרימו, טובה
 • פרימו, יהודה — פרימוביץ, אירין
 • פרימוביץ, אריה — פרימורגן, לאה
 • פרימורגן, מרדכי — פרימט, מרדכי
 • פרימט, מרטה — פרימל, שלמה
 • פרימל, שמואל — פרימן, ברנדל
 • פרימן, בת — פרימן, חנה
 • פרימן, טובה — פרימן, מקס
 • פרימן, מרגלית — פרימן, ציראל
 • פרימן, ציריל — פרימס, חיה
 • פרימס, יעקב — פרימק, ורה
 • פרימק, זאב — פרימק, רבקה
 • פרימק, רוזה — פרימר, דוד
 • פרימר, דויד — פרימר, מרים
 • פרימר, משה — פרימרמן, אהרן
 • פרימרמן, אידה — פרימרמן, מאיר
 • פרימרמן, מינדל — פרין, ברטה
 • פרין, ברנרד — פרינגרו, חיים
 • פרינגרו, ישראל — פרינדול, פרל
 • פרינדל, דוד — פרינט, משה
 • פרינטה כהן, שלמה — פרינטי, לאה