מרים פרידלס - איטה פרידלר

 • מרים פרידלס
 • נחום פרידלס
 • סימה פרידלס
 • רחל פרידלס
 • חיים פרידלעווסקי
 • אלקנה פרידלענדער
 • אמא פרידלענדער
 • אסתר פרידלענדער
 • בלימה פרידלענדער
 • ברכה פרידלענדער
 • דוד פרידלענדער
 • ז'ק פרידלענדער
 • זלמן פרידלענדער
 • חי' פרידלענדער
 • חיה פרידלענדער
 • חיים פרידלענדער
 • חנה פרידלענדער
 • יוסף פרידלענדער
 • יצחק פרידלענדער
 • מאיר פרידלענדער
 • מרים פרידלענדער
 • משה פרידלענדער
 • נפתלי פרידלענדער
 • פריידא פרידלענדער
 • רבקה פרידלענדער
 • שלמה פרידלענדער
 • שמואל פרידלענדער
 • שרה פרידלענדער
 • ולגה פרידלענדר
 • חיה פרידלענדר
 • יהודה פרידלענדר
 • יוסף פרידלענדר
 • מנחם פרידלענדר
 • נאנדור פרידלענדר
 • רחל פרידלענדר
 • שלום פרידלענדר
 • אסתר פרידלער
 • איטה פרידלר ויין
 • זיוה פרידלר ויין
 • אברהם פרידלר כהן
 • יהודית פרידלר כהן
 • שרגא פרידלר כהן
 • לאה פרידלר לונדון
 • יוכבד פרידלר רוזנר
 • יהודית פרידלר שטיבל
 • יהודית פרידלר שטיבר
 • מלכה פרידלר שליט
 • יטה פרידלר שפר
 • אבא פרידלר
 • אברהם פרידלר
 • אהרון פרידלר
 • אהרן פרידלר
 • אווה פרידלר
 • אולגה פרידלר
 • אורית פרידלר
 • אידה פרידלר
 • איזיג פרידלר
 • איזידור פרידלר
 • איטה פרידלר