שירה פריגת - שלום פריד סלומון

 • שירה פריגת
 • אברהם פריג׳
 • אשר פריג׳
 • בלמו פריג׳
 • ויקטור פריג׳
 • עמרם פריג׳
 • רחל פריג׳
 • ריחנה פריג׳
 • ציפורה פריד - אופלטקה
 • טובה פריד אברמוביץ
 • מרגלית פריד אורבך
 • גיורא פריד איבן
 • צלינה פריד אלינסון
 • אריה פריד בלאו
 • זהבה פריד בלאו
 • לאה פריד בלומנקרנץ
 • פרומה פריד בראון
 • זהבה פריד בריטשטיין
 • זהבה פריד ברייטשטיין
 • פריידה פריד בת של צבי ופרדל
 • דבורה פריד גבירץ
 • יהודית פריד גרינבאום
 • חיה פריד דודוב
 • הלנה פריד דודוביץ
 • הלנה פריד דווידוביץ
 • חיה פריד דוידוב
 • הלנה פריד דוידוביץ
 • סופיה פריד דוצימינר
 • רייזל פריד דיאמנטשטין
 • מלכה פריד הבר
 • אברהם פריד הרבסט
 • אלטר פריד הרשטיק
 • זהבה פריד הרשטיק
 • רוזה פריד ווייס
 • בלומה פריד וולמן
 • רחל פריד וילינגר
 • צפורה פריד וינשטוק
 • שושנה פריד וינשטוק
 • מרים פריד טלפיר
 • שרה פריד יונגר
 • רייצה פריד יונגרייז
 • ארנה פריד כץ
 • אהובה פריד לובטקין
 • אתל פריד ליברמן
 • נחמה פריד ליפניצקי
 • רינה פריד לפה
 • אליעזר פריד מ-גרודנא
 • אסתר פריד מ-גרודנא
 • גיטלה פריד מ-גרודנא
 • הלל פריד מ-גרודנא
 • מרדכי פריד מ-גרודנא
 • רבקה פריד מ-גרודנא
 • שמחה פריד מ-גרודנא
 • שמחה פריד מ-מריאמפולה
 • אליעזר פריד מגרודנא
 • הלל פריד מגרודנא
 • שרה פריד סולומון
 • לילי פריד סטנק
 • שלום פריד סלומון