פרידה פרוכטמן - רוזה פרוכטניס

 • פרידה פרוכטמן
 • פרל פרוכטמן
 • צבי פרוכטמן
 • צביקה פרוכטמן
 • ציביה פרוכטמן
 • ציפורה פרוכטמן
 • קלרה פרוכטמן
 • קרולינה פרוכטמן
 • ראובן פרוכטמן
 • רבקה פרוכטמן
 • רחל פרוכטמן
 • ריזל פרוכטמן
 • ריטה פרוכטמן
 • רייזל פרוכטמן
 • רן פרוכטמן
 • שיינדיל פרוכטמן
 • שלי פרוכטמן
 • שלמה פרוכטמן
 • שמואל פרוכטמן
 • שמיל פרוכטמן
 • שמעון פרוכטמן
 • שרה פרוכטמן
 • תהילה פרוכטמן
 • תוניה פרוכטמן
 • איטה פרוכטנבאום
 • ברוך פרוכטנבאום
 • ברכה פרוכטנבאום
 • חוה פרוכטנבאום
 • יעקב פרוכטנבאום
 • מאיר פרוכטנבאום
 • נוח פרוכטנבאום
 • נחמה פרוכטנבאום
 • פרדלה פרוכטנבאום
 • רות פרוכטנבאום
 • יאדזיה פרוכטנבוים
 • שרה פרוכטנבוים
 • ברוך פרוכטנבום
 • ברל פרוכטנבום
 • צלבה פרוכטנבום
 • רבקה פרוכטנבום
 • אביגדור פרוכטנברג
 • בשה פרוכטנברג
 • גולדה פרוכטנברג
 • לאה פרוכטנברג
 • מלי פרוכטנברג
 • מלכה פרוכטנברג
 • מנדל פרוכטנברג
 • מרדכי פרוכטנברג
 • סולומון פרוכטנברג
 • רבקה פרוכטנברג
 • רחל פרוכטנברג
 • חיה פרוכטנגרט
 • ברנהרד פרוכטניס
 • גולדה פרוכטניס
 • חיים פרוכטניס
 • ישראל פרוכטניס
 • משה פרוכטניס
 • פני פרוכטניס
 • רוזה פרוכטניס