פקטור, ציפורה - פרבר, הינדא

 • פקטור, ציפורה — פקטורוביץ, זיניידה
 • פקטורוביץ, חוה — פקטורובסקי, יעקב
 • פקטורובסקי, יעקוב — פקטר, ברנרד
 • פקטר, דבורה — פקיד, רייזה
 • פקיה, מרים — פקין, פייגה
 • פקין, פלה — פקל, בלה
 • פקל, בלומה — פקליארו, ייטי
 • פקליארו, ליפשה — פקלצ'יק, דוד
 • פקלצ'יק, טייבה — פקלר, חניה
 • פקלר, חסיה — פקלר, קופל
 • פקלר, קלרה — פקמן, יחיאל
 • פקמן, ינקל — פקנהיים, אמה
 • פקנהיים, אמילי — פקנטרגר, אלכסנדר
 • פקנטרגר, אנצי — פקס, הרמן
 • פקס, זישה — פקציארז פקצ'ש, גיטל
 • פקציארז, אברהם — פקצרסקי, שיפרא
 • פקצרסקי, שלמה — פקר, אספיר
 • פקר, אסתר — פקר, ויקי
 • פקר, ולדימיר — פקר, ליבה
 • פקר, לידה — פקר, סופה
 • פקר, סופיה — פקר, ראיסה
 • פקר, רבקה — פקרביץ, פייגה
 • פקרביץ, פערל — פקרמן, לב
 • פקרמן, ליבה — פקרסקי, יצחק
 • פקרסקי, ישעיהו — פקשר, חוה
 • פקשר, חיה — פר, חיים
 • פר, חנה — פראג'י, שרה
 • פראג-גומפרטץ, אמליה — פראגי, מלכה
 • פראגיס, אברהם — פראגר, חנה
 • פראגר, יהודית — פראדל, עליזה
 • פראדל, רוזה — פראוודא, יחיאל
 • פראווה, אסתר — פראוור, קלמן
 • פראוור, רבקה — פראושטאדט, יצחק
 • פראושטאדט, פרידה — פראי, ליזה
 • פראי, מוריץ — פראם, פרומה
 • פראם, צבי — פראנסמן, אלכסנדר
 • פראנסמן, אנגלטיה — פראנסס, משה
 • פראנסס, מתילדה — פראנק, חוה
 • פראנק, חיה — פראנק, רחל
 • פראנק, רשל — פראנקל, חנה
 • פראנקל, טריינל — פראנר, יוסף
 • פראנר, פריידא — פראסט לעווי, מינדל
 • פראסט לעווי, מרדכי — פראסט, חיה
 • פראסט, טובה — פראסר, לינטיה
 • פראסר, סלומון — פרארס, רחל
 • פראש, אורה — פרב, יהודית
 • פרב, יוסף — פרבדה, יוסלה
 • פרבדה, יוסף — פרבוביץ, שמואל
 • פרבוזניק זיילנדר, צצליה — פרבוזקין, יעקב
 • פרבוזקין, ליבה — פרבוסקין, חיים
 • פרבוסקין, לאה — פרביאש, אהרן
 • פרביאש, אלטר — פרביש, אלתה
 • פרביש, אסתר — פרבמן, הונה
 • פרבמן, הינדה — פרבמן, פריידיל
 • פרבמן, פריידל — פרבנבלום, נוטה
 • פרבנבלום, פאני — פרבר, אדל
 • פרבר, אדלה — פרבר, אלכסנדרה
 • פרבר, אלן — פרבר, ברטה
 • פרבר, בריינדל — פרבר, הינדא