פסמנטיר, בנימין - פפיר, שייבה

 • פסמנטיר, בנימין — פסמניק, דויד
 • פסמניק, דורה — פסן, ברנרד
 • פסן, דבורה — פסנפסט, ברוניה
 • פסנפסט, גוטה — פססל, ארנה
 • פססל, בנימין — פסק, מיכלה
 • פסק, משה — פסקו קרויטורו, רבקה
 • פסקו, אברהם — פסקוביץ, טובה
 • פסקוביץ, יהודית — פסקובסקי, העניה
 • פסקובסקי, וולף — פסקין, אידה
 • פסקין, איסר — פסקין, שרה
 • פסקין, תמרה — פסקל, דורה
 • פסקל, דורית — פסקל, מיצה
 • פסקל, מיקשה — פסקל, רבקה
 • פסקל, רוזה — פסקר, אברהם
 • פסקר, אברם — פסקרו, בתיה
 • פסקרו, זאב — פסרבסקי, מאר
 • פסרו, ליאטה — פסרמן, שמואל
 • פסרמן, שמחה — פעדער, שלום
 • פעדער, שלמה — פעווזנר, משה
 • פעווזנר, רישא — פעטערפריינד, אלכסנדר
 • פעטערפריינד, יעקב — פעכענבאך, אשר
 • פעכענבאך, טאובע — פעלדבראנד, ברוך
 • פעלדבראנד, יחיאל — פעלדמאן, גיטעל
 • פעלדמאן, גימפל — פעלדמאן, פייגא
 • פעלדמאן, פייגה — פעלדמן, מנחם
 • פעלדמן, מרים — פעלזענשטיין, יעקב
 • פעלזענשטיין, מינדל — פעמון, שמעון
 • פעמוני, אהוד — פענכעל, שיינדל
 • פענסטער, איטע — פעסטינגר, בלומה
 • פעסטינגר, הרב — פעסעלס, אליהו
 • פעסעלעס קרמר בית אליש, אברהם — פעסקאוסקי, נתן
 • פעסקאוסקי, צביה — פעפערקארן, צבי
 • פעפערקארן, שלמה — פעקער, אריה
 • פעקער, גידליה — פערדעגרין, פערל
 • פערדער, אברהם — פערילמוטער, מרים
 • פערילמוטער, נפתלי — פערל, יהודית
 • פערל, יהושע — פערל, שיינדל
 • פערל, שינדל — פערלוב, דבורה
 • פערלוב, חיים — פערלמוטער, ברוך
 • פערלמוטער, בריינדל — פערלע, חיה
 • פערלע, מיכאל — פערמעגליך, דרעזיע
 • פערנבאך, ברוכה — פערעלשטאדט, חיים
 • פערעלשטאדט, רבקה — פערשט, איטה
 • פערשט, אסתר — פפ, יוחנה
 • פפ, ליאון — פפאישווילי, מיכאל
 • פפאישווילי, נינה — פפה, עטל
 • פפה, פפה — פפו, באיה
 • פפו, בואנה — פפו, ישראל
 • פפו, לאה — פפו, סמי
 • פפו, סנטו — פפוב, ליזה
 • פפוב, מריה — פפוק, יוסף
 • פפוק, מחל — פפושדו, רגינה
 • פפושדו, רחל — פפיאשווילי, ציפורה
 • פפיאשווילי, ראובן — פפייפר, אסתר
 • פפייפר, ארון — פפייר, רבקה
 • פפיירוביץ, אסתר — פפיסמדוב, נטלה
 • פפיסמדוב, ננה — פפיר, אנה
 • פפיר, אסטר — פפיר, ליבה
 • פפיר, לייב — פפיר, שייבה