פנר, לילי - פסמנטיר, אסתר

 • פנר, לילי — פנרוב, אידל
 • פנרוב, איסר — פנש, אשר
 • פנש, בוגיד — פנש, כדרונה
 • פנש, כלפני — פנש, עלזיה
 • פנש, עלזייה — פנתר אתרוגי, שושנה
 • פנתר, אברהם — פס, אתל
 • פס, בילה — פס, יוספ
 • פס, יחיאל — פס, עליזה
 • פס, עמנואל — פסאווקו, דברה
 • פסאווקו, העלענע — פסברג, אידה
 • פסברג, איטה — פסה, יואל
 • פסה, יוסף — פסו, יהושוע
 • פסו, יום — פסו, רובקה
 • פסו, רוז — פסובסקי, רחל
 • פסוג, זלמן — פסויג, יהודה
 • פסויג, יצחק — פסזדה, רותי
 • פסזני, שרה — פסח, אריה
 • פסח, ארנה — פסח, וינטורה
 • פסח, ויקטור — פסח, לוי
 • פסח, לולו — פסח, סטלה
 • פסח, סידה — פסח, רוזה
 • פסח, רוזינה — פסחוב, דני
 • פסחוב, ולנטינה — פסחוביץ, חייה
 • פסחוביץ, חיים — פסחובר, פולינה
 • פסחודינה, זלמן — פסט, ישראל
 • פסט, מאיר — פסטג, אלקה
 • פסטג, אסתר — פסטה, שמואל
 • פסטה, שרה — פסטולסקי, מניה
 • פסטון, חיים — פסטור, פרניה
 • פסטור, פרנציסקה — פסטינגר, בן
 • פסטינגר, ברוך — פסטינגר, פיגה
 • פסטינגר, פישל — פסטליך, חיים
 • פסטליך, חנה — פסטמן, יטקה
 • פסטמן, ינטה — פסטנברג, רבקה
 • פסטנברג, רחל — פסטר, חדוה
 • פסטר, חוה — פסטרונג, מרקוס
 • פסטרונג, רוזה — פסטרנק, אדיט
 • פסטרנק, אדל — פסטרנק, אריקה
 • פסטרנק, ארנה — פסטרנק, גרטרודה
 • פסטרנק, גריגורי — פסטרנק, חווה
 • פסטרנק, חיה — פסטרנק, לזר
 • פסטרנק, ליאון — פסטרנק, משולם
 • פסטרנק, נאוה — פסטרנק, פייוויש
 • פסטרנק, פינקס — פסטרנק, קלרה
 • פסטרנק, קרול — פסי, אלגרה
 • פסי, אליהו — פסי, מרי
 • פסי, מרתה — פסיוק, מאיר
 • פסיוק, נדיה — פסין, הניה
 • פסין, הרשן — פסינג, ורה
 • פסינג, לאה — פסיס, יעקב
 • פסיס, יעקוב — פסיק, משה
 • פסיק, סוניה — פסל, אליעזר
 • פסל, אלכס — פסל, משה
 • פסל, נורברט — פסלניק, דוד
 • פסלניק, חוה — פסלר, אלחנן
 • פסלר, אליעזר — פסלר, ינקה
 • פסלר, יענקל — פסלר, צילה
 • פסלר, צילי — פסמן, בוריס
 • פסמן, ביילה — פסמנטיר, אסתר