מינדרברג, דוד - מירלס, נחום

 • מינדרברג, דוד — מינזל, סילבסטאר
 • מינזלי, אליהו — מינין, זלמן
 • מינין, חנה — מינכהאוזן, זיגפריד
 • מינכהאוזן, מקס — מינס, נאוה
 • מינס, נדרה — מינסטר, יהודית
 • מינסטר, יהושוע — מינסקה, חיים
 • מינסקה, יוחנן — מינסקי, יעקב-אליהו
 • מינסקי, יצחק — מינץ, אדם
 • מינץ, אהובה — מינץ, בטי
 • מינץ, ביילה — מינץ, הלה
 • מינץ, הלוי — מינץ, יהושע
 • מינץ, יואב — מינץ, מהר
 • מינץ, מוזס — מינץ, נתקה
 • מינץ, סאלי — מינץ, ראובן
 • מינץ, ראיסה — מינצבערג, יענטע
 • מינצבערג, רוחמה — מינצברג, יוכבד-טויבע-גיטל
 • מינצברג, יוסף — מינצברג, ראב
 • מינצברג, רבי — מינצר, דב
 • מינצר, דוד — מינצר, ציפורה
 • מינצר, צפורה — מינקה, געצל
 • מינקה, גצל — מינקוב, שושנה
 • מינקוב, שיינה — מינקוביץ, רבקה
 • מינקוביץ, רחל — מינקובסקייה, לובה
 • מינקוף, ג'ויס — מינקר, מירים
 • מינקר, מישל — מיס, מרי
 • מיס, מריקה — מיסוק, רוזה
 • מיסושניק, דב — מיסטריאל, שירה
 • מיסטריאל, שמחה — מיסלפ, מרקוס
 • מיסלר, אהובה — מיסקי-מידנר, משה
 • מיסקי-קלעצער, נח — מיפנו, מרים
 • מיפנו, עידו — מיצ'ל, עמליה
 • מיצ'ל, רבקה — מיצמכר, צילה
 • מיצמכר, רבקה — מיצפליקר, ציפורה
 • מיצפליקר, רחל — מיקא, רבקה
 • מיקא, רונית — מיקולינזר, סלומון
 • מיקולינסקי, אברהם — מיקוניס רון, איתי
 • מיקוניס רון, גיטל — מיקלמן, איטה
 • מיקלס, מרים — מיקנובסקי, יהושוע
 • מיקנובסקי, יעקב — מירב מערבי, חיים
 • מירב, אברהם — מירה, מרי
 • מירה, מרים — מירוביץ, שלמה
 • מירובסקי רוזנמן, רחל — מירובסקי, רחל
 • מירובסקי, רייזל — מירון, אבישי
 • מירון, אברהם — מירון, חיים
 • מירון, חלי — מירון, עמירם
 • מירון, עמית — מירונוב, סרגיי
 • מירונוב, קלאודיה — מירוצ'ניק, פרימט
 • מירוצ'ניק, צילה — מירזיוף, ליאורה
 • מירזיוף, מזל — מירזקנדוף, יוחנן
 • מירזקנדוף, יחיאל — מירילאשוילי, דניאל
 • מירילאשוילי, חיים — מירילשוילי, יצחק
 • מירילשוילי, ישראל — מיריש, רוחצ'ה
 • מיריש, שמואל — מירלמן, אריאל
 • מירלמן, יוסף — מירלס-נוימרק, נפתלי
 • מירלס-נוימרק, פסלה — מירלס, נחום