רחל לוי אשלג - שמעון לוי ברנדייס

 • רחל לוי אשלג
 • שמואל לוי אשלג
 • אלפרידה לוי אשר
 • שמעון לוי בוני
 • חביבה לוי בוסאני
 • יוסף לוי בוסאני
 • שלום לוי בוסאני
 • יחיאל לוי בוסני
 • לונה לוי בוסני
 • שלום לוי בוסני
 • יפה לוי בושי
 • פואד לוי בושי
 • לאה לוי בזבז
 • גיטל לוי בייטש
 • חיה לוי בייטש
 • יונה לוי בייטש
 • לייבל לוי בייטש
 • מינדל לוי בייטש
 • משה לוי בייטש
 • אווה לוי בירמן
 • אהרון לוי בכור השוילי
 • אסתר לוי בכור השוילי
 • אפרים לוי בכור השוילי
 • חיים לוי בכור השוילי
 • יצחק לוי בכור השוילי
 • מאיר לוי בכור השוילי
 • סימן לוי בכור השוילי
 • רוזי לוי בכור השוילי
 • שמחה לוי בכור השוילי
 • תמר לוי בכור השוילי
 • ברוך לוי בכוראשוילי
 • זלפה לוי בכוראשוילי
 • מיכאל לוי בכוראשוילי
 • משה לוי בכוראשוילי
 • צפורה לוי בכוראשוילי
 • רבקה לוי בכוראשוילי
 • שרה לוי בכוראשוילי
 • ברוך לוי בכורה שוילי
 • משה לוי בכורה שוילי
 • ציפורה לוי בכורה שוילי
 • רבקה לוי בכורה שוילי
 • רחל לוי בכורה שוילי
 • רבקה לוי בכר
 • בנימין לוי בלוך
 • שרלוט לוי בלוך
 • אסתר לוי בנימיני
 • מרים לוי בנימיני
 • מיכאל לוי בצלאל
 • הנריאטה לוי ברגיבור
 • אדלה לוי ברייזכר
 • אליס לוי ברייזכר
 • מרק לוי ברייזכר
 • גיטל לוי ברנדייס
 • נין לוי ברנדייס
 • שמעון לוי ברנדייס