אהרון לוי אבשטיין - יוכבד לוי אשלג

 • אהרון לוי אבשטיין
 • לאה לוי אבשטיין
 • אברהם לוי אבשלום
 • בלה לוי או וודלס
 • אברהם לוי אוטינגן
 • טרזה לוי אופנהיים
 • אברהם לוי אורפלי
 • חנה לוי אורפלי
 • יוסף לוי אורפלי
 • יצחק לוי אורפלי
 • פרחה לוי אורפלי
 • צדוק לוי אורפלי
 • רחמים לוי אורפלי
 • מרדכי לוי אטינגן
 • חיה לוי אטינגר
 • לייב לוי אטינגר
 • מאיר לוי אטינגר
 • נינה לוי אטינגר
 • אשה לוי איידלס
 • בן לוי איידלס
 • יהודה לוי איידלס
 • יצחק לוי אייזיק
 • נורית לוי אייזיק
 • סלחה לוי אייזיק
 • אסתר לוי אלוארז
 • דוד לוי אלוארז
 • ואלריה לוי אלוארז
 • תרזה לוי אלוארז
 • יעקוב לוי אלמאסל
 • רשל לוי אלמאסל
 • אלברט לוי אנג'ל
 • אלגרה לוי אנג'ל
 • אברהם לוי אפרתי
 • אראלה לוי אפרתי
 • יהודית לוי אפרתי
 • סוניה לוי אפרתי
 • אהרון לוי אפשטיין
 • בן לוי אפשטיין
 • קלונימוס לוי אפשטיין
 • אברהם לוי אקובס
 • אדל לוי אקובס
 • אסתר לוי אקובס
 • יעקב לוי אקובס
 • מישל לוי אקובס
 • רחל לוי אקובס
 • אורלי לוי ארבס
 • ברונטה לוי ארבס
 • קיילה לוי ארבס
 • משה לוי אשכנזי
 • אשה לוי אשלג
 • בן לוי אשלג
 • ברוך לוי אשלג
 • בת לוי אשלג
 • יהודית לוי אשלג
 • יוכבד לוי אשלג