שמשון יגודניק - לאה יגולניצר

 • שמשון יגודניק
 • אינה יגודסמן
 • בוריס יגודקין
 • מיכאל יגודקין
 • יונתן יגוטילוב
 • אריה יגול
 • יוגה יגול
 • יונה יגול
 • מרדכי יגול
 • עמנואל יגול
 • ברטה יגולניצר - גרינברג
 • חיים יגולניצר - גרינברג
 • יעקב יגולניצר - גרינברג
 • לייב יגולניצר - גרינברג
 • מוריס יגולניצר - גרינברג
 • מרדכי יגולניצר - גרינברג
 • פישל יגולניצר - גרינברג
 • רבקה יגולניצר - גרינברג
 • שמואל יגולניצר - גרינברג
 • יעקב יגולניצר -
 • אברהם יגולניצר
 • אחינועם יגולניצר
 • איטה יגולניצר
 • אלכסנדר יגולניצר
 • אסתר יגולניצר
 • אפרים יגולניצר
 • אריה יגולניצר
 • בינה יגולניצר
 • בלה יגולניצר
 • ברוריה יגולניצר
 • ברטה יגולניצר
 • ברכה יגולניצר
 • בתיה יגולניצר
 • גולדה יגולניצר
 • גיטל יגולניצר
 • דבורה יגולניצר
 • דוד יגולניצר
 • דויד יגולניצר
 • הדסה יגולניצר
 • הירש יגולניצר
 • הרמן יגולניצר
 • זאב יגולניצר
 • זיסו יגולניצר
 • זיסל יגולניצר
 • חנה יגולניצר
 • יהודה יגולניצר
 • יהודית יגולניצר
 • יודפה יגולניצר
 • יוכבד יגולניצר
 • יונה יגולניצר
 • יעקב יגולניצר
 • יפים יגולניצר
 • יצחק יגולניצר
 • ישראל יגולניצר
 • לאה יגולניצר