Viewed this profile
0000367
 

Janes Villefort

Gender:Female
Age:50's
Country:
 Denmark
Joined:August 31 2010 (5 years ago)

Site memberships (by number of visits)

Villefort Web SiteSite manager, since Aug 31 2010
Holt familieSite manager, since Sep 22 2014
Rau_Hartmann_DenmarkMember, since May 10 2012
Munke Bjergby Web SiteMember, since Aug 14 2012
Hansen-Lindhard Web SiteMember, since June 12 2012
Wounlund Web SiteMember, since July 28 2012
Richter familiens websideMember, since May 7 2012
Henrik Bitsch Web SiteMember, since May 29 2012
FreddysFamily Web SiteMember, since May 2 2012
Nagly Web SiteMember, since May 2 2012
And 37 more »
Comments:
Helle Rau Hartmann Helle Hartmann Nielsen Hejsa, og tak for dit spørgsmål ovre på min side. Ja mit slægtskab med Alexander-familien og von Deden er jo via Christen Linde Alexandersen Nygaards søn Christen Christensen Nygaard, født i Jelling 1824. Moderen hed Ane Else Njelsdatter Bjerregaard. Men det er en lidt tricky historie, for lille Christen, min tip-oldemors far, blev født uden for ægteskab, og forældrene giftede sig først nogle år senere. Både jeg og min nu afdøde farbror har forsket grundigt i sagen, men kan ikke finde det afgørende bevis for, at den mand drengens mor gifter sig med, nu også er barnets biologiske far. Jeg har været på landsarkivet, og der fortæller de mig at intet i arkiverne peger på andet, end at ægteparret blot har giftet sig senere, sikkert af økonomiske årsager, idet de begge var ude at tjene på Horsens-egnen, i tiden fra sønnen blev født og til de endelig giftede sig. Men nu hvor der er kommet mulighed for at lave dna-tests via myheritage/familytreedna, er der måske en chance for at tvivlsspørgsmålet kan blive afgjort én gang for alle. Jeg har selv købt testen, og vil prøve om jeg kan overtale en af efterkommerne på Christen Linde Alexandersens familiegren til at gøre det samme og udveksle resultaterne :-) I øvrigt gentog historien sig i familien, idet Christen Christensen Nygaards datter, min tip-oldemor, OGSÅ fik et barn, min oldemor, flere år før hun og barnets far blev gift. Også de tog ud at tjene og spare op til at kunne klare sig selv og stifte hjem, inden de endelig blev gift ca. 3 år efter min oldemors fødsel. Her hersker der dog ingen tvivl om faderskabet, hvorimod der er et dunkelt punkt i den gamle sag, som jeg kan forklare dig senere, hvis du har lyst.
3 years ago
Helle Rau Hartmann Hej igen, jeg indsætter lige den tekst vedr. sagen, som jeg har skrevet på Christen Linde Alexandersen Nygaards kones profil i mit træ (Anna Else Nielsdatter):

Der bliver begæret tillysning i Jelling kirke i juli 1824, få måneder før fødslen af sønnen Christen Christensen, som imidlertid fødes som uægte barn i september samme år.
Tillysningen er begæret af Christen Christensen af Kollerup Sogn.
Da drengen fødes, opgives barnefaderen til Christen Christensen af Hygum Mark.
Først i 1829 bliver der begæret tillysning igen, denne gang af Christen Nygaard af Aale Sogn.
De bliver gift 16. august samme år i Jelling Kirke, og bor sidenhen i Hornstrup Kirkeby, Grundet By - hvor det af folketællinger fremgår, at ægtemanden hedder Christen Linde Alexandersen Nygaard, født i Timring Sogn. Flere steder står der dog fejl hist og pist, eller varierende udgaver af hans navn, lige som hustruen Anna Else Nielsdatters fødesogn opgives fejlagtigt et sted. Vi ved, at Christen Nygaard tjente i Aale da han blev gift med Anna Else, som da tjente i Hatting. Formentlig har hendes/deres søn Christen Christensen (Nygaard) opholdt sig hos morforældrene i Hørup, Jelling, imens. Hverken af tillysningsbegæringen eller vielsen 1829 fremgår det, at Anna Else skulle være andet end "pige", eller at hun skulle have et barn på 5 år.
Ved sønnen Christen Christensens konfirmation står kun opført, at han er søn af Christen CHRISTENSEN og HUSTRU Anna Else Nielsdatter i Grundet by !
Så tilbage står: Er barnefaderen Christen Christensen og ægtemanden Christen Linde Alexandersen Nygaard identiske?
Jeg kan tilføje, at deres søn, min tip-tip-oldefar Christen Christensen Nygaard, født i Jelling 1824, blev begravet i Hornstrup Kirkeby under navnet Christen Christensen Nygaard.
P.t. er jeg 99 % overbevist om, at han vitterlig VAR søn af Christen Linde Alexandersen Nygaard, og dermed barnebarn af Alexander Nielsen og Elisabeth von Deden.
Landsarkivet i Viborg fortæller mig det samme. At sandsynligheden er meget stor, grænsende til sikker.
Men hvis nu du eller en anden efterkommer af Johan Christian Alexandersen Nygaard køber den samme dna-test herinde fra MyHeritage som jeg har gjort, så KAN sagen faktisk opklares :-) Man skal dog bestille den dyreste af de tests, som udbydes p.t. (med Family Finder).
3 years ago
Helle Rau Hartmann PS, jeg skal nok tjekke alle kirkebogsindførslerne for eventuelle interessante faddere o.l. - men hertil skal jeg lige indskyde, at Christen Linde Alexandersen Nygaards familie KAN have været imod ægteskabet med gårdmandsdatteren i Jelling. Eller kontakten kan have været sparsom på dette tidspunkt af en eller anden grund. Der er også den mulighed, at Bjerregaard-familien har været streng over for det unge par, fordi Anna Else blev gravid inden parret var blevet gift. Og endelig kan Bjerregaard-familien også have modsat sig forholdet fra starten.
3 years ago
Helle Rau Hartmann VEDR. SOPHIE LINDE:

Jeg har nu været inde og kigge på følgende hjemmeside omkring "de Linde"-familien:
http://www.stonefield-consult.com/32.htm

Her står bl.a. følgende (og her er det lidt interessant for dig og mig, at der er et "de Linde"-broderpar, som OGSÅ hedder Christen og Christian !

Samtidig FANDT jeg forbindelsen mellem "de Linde" og "Lüttichow"-familien (som jo også Elisabeth von Deden stammer fra).

Fra siden:

Kaptain Linde til Møltrup i Ulfsborg.

FT-1801, Ringkøbing, Ulfborg, Timring, Møltrup Hovedgaard:

Hr. Christen Linde, 67 år, Gift, Husbonde, Dimiteret captajn med pension.
Jytte Dorethea Maria Grip, 39 år, Gift, Hans kone.
Henrich Linde, 18 år, Ugift, Deres Søn.
Adam Fridrich Linde, 16 år, Ugift, Deres Søn.
Øllegaard Sophie Linde, 13 år, Ugift, Deres Datter.
Sophie Hedevig Linde, 11 år, Ugift, Deres Datter.
Mogens Christian Linde, 9 år, Ugift, Deres Søn.
Jens Linde, 2 år, Ugift, Deres Søn.
Samt en hob af tjenestefolk.


De Linde familien var samlet set de største jordbesiddere i hele Danmark, men et utal af hovedgårde med underliggende bøndergods spredt ud over hele Jylland. Skønt nyadelige råddede de faktisk over flere tønder Hartkorn end nogen greve eller Baron på den tid.

Christen de Linde her er den eneste af de Linde familien der har boet på Møltrup, som han overtog i 1773 og genopbyggede fuldstændigt i 1777. Hans hovedbygning står endnu, men de store udhuse brændtened til grunden på mindre end 2 timer (!) den 26 juli 1955.

Hans selv er født på Hanbjerg Hovgaard den 26 apr 1734 som søn af Henrik de Linde og Helene Christine Hjermin.

Han blev gift med Hedevig Sofie Lüttichau i 1773 og anden gang med Ythe Dorthe Marie de Grib i 1780.

Sophie Hedevig Lütichau (givetvis fra Lerchenfeldt) døde den 13 nov 1779 på Møltrup. Hun blev bisat i Timring Kirke den 2 dec samme år og derefter ført til Snejbjerg kirke som familien ejede, og hvor de havde et privat gravkammer.

----

På GENI har jeg fundet en Christen de Linde, født 29. september 1664, som tilsyneladende havde en halvbror ved navn Christian de Linde, født 19. oktober 1684.

Christen de Linde blev ifølge det slægtstræ jeg fandt på GENI viet 1695 med Ellen Marie von Obelitz, og de havde bl.a. datteren Sophie de Linde, som blev gift med sin fætter Johan Henrik de Leth.

Men det er jo nogle ret gamle personer....
3 years ago
Helle Rau Hartmann Og som tidligere nævnt er Alexander Nielsens og Elisabeth von Dedens ældste søn, min formodede stamfader, opkaldt efter Alexander Nielsens arbejdsgiver på Møltrup, Christen Linde. Navnet Nygaard kommer af den gård, som jeg formoder at Alexanders familie ejede i Timring eller deromkring.
3 years ago
Janes Villefort Det er en ret spændende familie.. Meget er anderledes end de grene af familien jeg ellers har fundet:-) Min mor og jeg har talt om at det er pudsigt at historien med hittebarnet, tilsyneladende er gået helt i glemmebogen i familien... Måske fordi det var tys tys, men jeg tror nu alle har kendt historien.. Det var jo små samfund dengang...
3 years ago
Helle Rau Hartmann Ja det er en meget dramatisk og tragisk historie. Men den må jo være god nok, eftersom Eulalia jo bliver konfirmeret som en Nygaard Alexandersdatter, og hendes egen lille datter bliver opkaldt efter mormoderen Elisabeth von Deden.
I øvrigt har jeg nu gravet lidt i tingene:
Det viser sig, at Elisabeth von Dedens mand, Alexander Nielsen, var ansat på Møltrup under Kaptajn Christen de Linde. Ja det vidste jeg jo altså godt i forvejen, MEN, hvad jeg ikke havde opdaget hidtil, er at denne Christen de Linde var GIFT (anden gang og denne gang desværre barnløst) med Elisabeth von Dedens KUSINE, SOPHIE HEDEVIG von LÜTTICHAU. :-)
Jeg tænkte jo nok, der var en forbindelse.
Vores Elisabeth von Dedens mor, Eva Maria von Lüttichau, var søster til Sophie Hedevigs far, Wolf Caspar von Lüttichau.
Christen de Lindes familie har en lige så spændende historie, og der er skrevet en bog om den, som jeg gerne vil læse.
Der er en "falsk" gren af de Linde familien. Men som jeg ser det umiddelbart, hører denne her Christen Linde til den ægte vare.
Denne familie var uhørt store landbesiddere, og Kaptajn Christen de Lindes farfar (af samme navn) kaldtes for Vesterlandets Konge.
Jeg er da egentlig ret stolt over, at min (antagelige) forfader, din Johan Christians storebror, blev opkaldt efter Christen Linde.
Jeg har tit tænkt på, at denne opkaldelse måske er ophav til misforståelsen i Jelling, hvor Christen Linde Alexandersen Nygaard fra Timring somme tider bliver kaldt Christen Christensen (Nygaard). Lige som sin søn, min tip-tip-oldefar Christen Christensen Nygaard fra Jelling, født 1824.
Nogle kan have antaget, at når han hed Christen Linde og kom fra Timring, så måtte han være søn af den store og rige Kaptajn Christen de Linde. Og derfor en Christen (Linde) CHRISTENSEN. Og hvem ved, måske har han gladeligt spillet med på denne antagelse...
Jeg er ganske overbevist om, at min Christen Christensen Nygaard fra 1824 ER søn af Christen Linde Alexandersen Nygaard fra Timring.
Nu er Alexandersen jo et smukt navn, men det stammer fra en kvindelig gren, mens Alexander Nielsen faktisk har en oldefar på faderens side, som også hed Christen Christensen Nygaard.
Som tidligere nævnt kaldes Christen Linde Alexandersen Nygaard flere steder Christen Christensen eller bare Christen Nygaard i kirkebøgerne. Fx da der bliver lyst for ham og Anne Else Nielsdatter Bjerregaard i Jelling Kirke 1829 (her bliver han kaldt Christen Nygaard), og ved sønnens konfirmation (her kaldes drengens far for Christen Christensen, lige som ved den første lysning for moderen og barnefaderen i Jelling Kirke 1824).
Kaptajn de Linde fik i øvrigt en datter, som blev opkaldt efter hans første kone, Sophie Hedevig. Måske er det hende, du har set som fadder/gudmor et sted.
3 years ago
Helle Rau Hartmann PS: Når Elisabeth og Alexander har fået lov at opkalde deres ældste søn efter den magtfulde Christen de Linde, må de virkelig have været i kridthuset hos familien :-) Men hvad jeg stadig ikke fatter en meter af, er, hvorfor søren Christen Linde sendes til Jelling som dreng. Endda uden at blive konfirmeret i hjemsognet Timring først. Jeg håber meget på at få det opklaret.
3 years ago
Helle Rau Hartmann PPS: Hvis du bladrer i Timring Kirkebog på nettet i perioden hvor Elisabeth von Dedens mand, Alexander Nielsen Nygaard og dennes slægt florerer, vil du hurtigt bemærke, at en Bjerregaard-familie er ret så talrig deroppe.
Her kan jeg jo ikke lade være med at synes det er påfaldende, at Christen Linde Alexandersen Nygaard bliver gift i Jelling med en Anne Else Nielsdatter Bjerregaard. Og at de kommer til at bo i Grundet By (Hornstrup), som ligger på von Lüttichaus jordbesiddelser ved Vejle.
Men jeg har endnu ikke fået undersøgt, om de to Bjerregaardslægter har noget med hinanden at gøre.
Desværre er der ingen folketællinger i den periode, hvor jeg gerne ville se hvor Christen Linde kom ud at tjene i Jelling. Men MON ikke det kunne være hos familien Bjerregaard?
Sidenhen (efter sønnens fødsel) kommer han op til Aale og tjene. Her ligger også en Bjerregaard. Et tilfælde?
3 years ago
Janes Villefort Det er en meget spændende, og indviklet, historie... Der er "min" Johan noget nemmere:-) Er spændt på om du nogensinde kan finde lige netop det svar der fortæller om det er den rigtige Christen du har fat i.. Jeg syntes nu, med den beskedne viden jeg endnu har til slægtsforskning, at det må være ham.. Der er for mange sammenfald til at det kan være rent tilfælde:-)
3 years ago