Papar semua  |  Tutup semua
#
Subjek
Diumumkan oleh
Tindakan
1
יעקב ורבקה משולם
יוכבד שרון
- Tutup
מחפשת כל מידע אפשרי לגבי הגברת רבקה משולם שלפני הנישואין היתה רבקה לבית אבואב .היתה לה אחות בשם זמבור הן היו מאומצות אצל מאדם פורטונה באנקרה . רבקה נישאה ליעקב משולם והם הוחידו שני בנים מיכאל ויוסף .עלו לארץ וגרו באל רואי ליד טבעון.לאחר מכן עברו לחיפה..נשמח לקבל כל פרטלגבי המשפחה. אפשר ליצור קשר במיי yociuzi@gmail.com  זה מאוד חשוב . תודה .יוכי
יוכבד שרון
- Jawab